Na łamach Salam News poruszamy tematy związane z migracjami, uchodźstwem, islamem, islamofobią oraz prawami człowieka ze szczególnym uwzględnieniem krajów Azji i Afryki. Staramy się opowiadać historie, które wspierają międzykulturowy dialog i przeciwdziałają dyskryminacji.

Co jeszcze robimy w Salam Lab

W Salam Lab naszą misją jest przywracanie głosu osobom wykluczonym, budowanie mostów między różnymi społecznościami oraz rzetelne informowanie o innych kulturach, sytuacji społeczno-politycznej i konfliktach na świecie. Promujemy nowe i krytykujemy istniejące rozwiązania systemowe i strukturalne, takie jak polityka migracyjna, pomoc humanitarna i rozwojowa, edukacja, narracja medialna czy język inkluzywny. Naszą inspiracją są także działania na rzecz budowania koalicji między organizacjami i osobami działającymi na rzecz pokoju.

Salam
News

Jednym z naszych celów jest rzetelne informowanie o świecie poza Europą bez powielania stereotypów. Piszemy o migracjach, uchodźstwie, islamie, islamofobii i prawach człowieka. Staramy się opowiadać historie, które wspierają dialog międzykulturowy i przeciwdziałają dyskryminacji. Stosujemy język inkluzywny i promujemy dziennikarstwo rozwiązań, czyli pokazujemy, że na kryzysy często można dać realną odpowiedź.