Artykuł badaczek projektu Empathy w czasopiśmie naukowym


W najnowszym numerze czasopisma „Studia z Teorii Wychowania” ukazał się artykuł Katarzyny Górak-Sosnowskiej oraz Anny Odrowąż-Coates pt. „Strategies of teachers towards Muslim students in Polish school”

Artykuł jest efektem prac badawczych prowadzonych w ramach projektowego pakietu „SZKOŁA – czyli dyskurs o muzułmanach i islamie w klasie” stanowiącego odpowiedź na potrzebę poznania i zbadania sposoby postrzegania islamu i muzułmanów w polskim systemie edukacji.

Autorki artykułu identyfikują i opisują strategie i praktyki nauczycieli pracujących z uczniami muzułmańskimi w polskiej szkole. Dane empiryczne uzyskały z 37 wywiadów z nauczycielami (25) i uczniami muzułmańskimi (12) z 5 województw. Autorki za cel postawiły sobie zapewnienie profesjonalistom cennego źródła informacji na temat tworzenia włączającego środowiska w klasie.

Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj.

Autorkom gratulujemy publikacji! 

Zachęcamy do dalszego śledzenia strony projektu Empathy – już wkrótce podzielimy się kolejnymi publikacjami powstałymi w ramach prac naszych zespołów.

#Najnowsze publikacje