Skip to content Skip to footer

O stowarzyszeniu

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju z siedzibą w Krakowie, ul. Majora Łupaszki…

Uchwały stowarzyszenia

2021 Uchwała nr 1 Zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia zwykłego „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 15.11.2021 w sprawie założenia Stowarzyszenia pod nazwą…

Sprawozdania

 Sprawozdania finansowe Stowarzyszenie działa od listopada 2021 r. Nasze pierwsze sprawozdanie finansowe pojawi się w marcu br. Sprawozdania merytoryczne  Stowarzyszenie działa od listopada…

Regulamin stowarzyszenia

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO POD NAZWĄ: „STOWARZYSZENIE LABORATORIUM DZIAŁAŃ DLA POKOJU” § 1 Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju”, zwane…

Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju wybrane podczas Zebrania Członków Założycieli z dn. 15.11.2021 r. ZARZĄD Karol Wilczyński – prezes Stowarzyszenia Zuzanna Tamas…

O nas

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju zostało zarejestrowane w listopadzie 2021 r. jako forma prawna działającej od marca 2021 r. nieformalnej inicjatywy Salam Lab…
Dane rejestrowe

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
31-065 Kraków.
NIP: 6772471257
REGON: 520484716

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych: 191.
Data wpisu do ewidencji: 17.1.2021 r.

Adres korespondencyjny

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
31-065 Kraków
kontakt@salamlab.pl

 

Konto bankowe Stowarzyszenia

mBank
57 1140 2004 0000 3102 8192 3774
IBAN: PL57 1140 2004 0000 3102 8192 3774
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Salam Lab – Laboratorium Pokoju