Czerwiec w SPA. Działo się! [UA/ENG]

Zespół SPA


Jak minął pierwszy miesiąc lata w Społecznej Przestrzeni Aktywnej? Czerwiec w SPA był ciepły, przyjemny i pełen wrażeń. Przygotowałyśmy dla Was podsumowanie działalności projektu z ubiegłego miesiąca. Let’s go!

Zacznijmy od sukcesów. W czerwcu zespołowi SPA udało się zorganizować 166 wydarzeń. Jest to największa liczba wydarzeń zorganizowanych w ciągu miesiąca przez cały okres istnienia projektu. OMG!

Co słychać w social mediach SPA? Mamy się dobrze, wręcz wspaniale! Nasze specjalistki ds. mediów, Sola i Lera, wystartowały z promocją SPA na nowej platformie, a mianowicie na TikToku. Zachęcamy do dowiedzenia naszego kanału jak najszybciej, ponieważ tworzymy wyjątkowe treści i pokazujemy, jak wygląda projekt zza kulis. 

Mamy kolejne świetne wiadomości. Warsztaty w SPA będą dostępne online 🎉. Wiemy, jak długo na to czekaliście! W dniu 30 czerwca przeprowadziłyśmy pierwszą transmisję spotkania w ramach cyklu dyskusji „QueerTalk”. O cyklu dowiecie się więcej niżej. Obserwujcie nasze media, aby być na bieżąco. 

Co więcej, obecnie nasza społeczność na Instagramie liczy już ponad 600 osób. Jesteście niesamowici!

Pora na trochę wieści z naszej przestrzeni SPA. 17 czerwca w Społecznej Przestrzeni Aktywnej odbył się Dzień Kultury Indyjskiej, podczas którego przygotowałyśmy indyjską herbatę – ćaj, malowałyśmy na dłoniach tradycyjne wzory henną oraz dowiedziałyśmy o tradycjach i ciekawostkach życia w Indiach od naszych gości i gościń. Cieszymy się, że SPA jest tak wielokulturowa.

W czerwcu ruszyłyśmy z kursem zajęć na temat tego, jak założyć własny biznes z przedsiębiorczynią i ekspertką ds. PR, Niją Nikel. Przed nami jeszcze dwa spotkania. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś_aś, nie zwlekaj, ponieważ zajęcia Nii cieszą się wielkim powodzeniem.

W ubiegłym miesiącu wróciły dobrze znane Wam warsztaty akwarelowe. Zajęcia malarki Aliny przyciągają wiele osób, które tworzą niesamowite dzieła sztuki!

Nie zapominajmy o naszych wspaniałych psycholożkach. Oprócz indywidualnych terapii, Julia i Viktoria cały czas prowadzą zajęcia w naszej przestrzeni zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jesteśmy pewne, że każda osoba znajdzie coś dla siebie. 

W czerwcu wystartowałyśmy z cyklami spotkań na rzecz społeczności LGBTQ+. Wspólnie z TęczUJ zorganizowaliśmy warsztaty z języka inkluzywnego. A w partnerstwie z Centrum Wielokulturowym ruszyłyśmy z wyjątkowym cyklem „QueerTalk”. Cieszymy się z tego, że wspólnie tworzymy bezpieczną przestrzeń dla każdej osoby.

Podobają Ci się nasze treści? Wesprzyj nas finansowo!

Podsumowując, chciałybyśmy wspomnieć o wydarzeniach w Miejscu Otwartym, które tworzymy wspólnie z Internationaler Bund Polska i Fundacją Zustricz. Wspólnie udało nam się zorganizować outreach activities: wycieczki po Krakowie, podczas których uczestnicy i uczestniczki mają możliwość poznać miejsca w mieście, które są historycznie związane z innymi kulturami. Pierwsze spotkania dotyczyły kultury ukraińskiej, a już niedługo dowiemy się więcej o kulturze żydowskiej.

Ruszyliśmy także z treningami i konsultacjami dot. rynku pracy w Polsce, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej lub napisania dobrego CV. 

Bądźcie z nami, będzie ciekawie!
Trzymajcie się ciepło, 

Wasz team SPA ❤️

***


🇺🇦 Як пройшов перший місяць літа в Суспільному Просторі Активному? Червень у СПА був теплим, приємним та насиченим. Ми підготували для вас підсумок діяльності проекту за минулий місяць. Отже, поїхали!

Почнемо з досягнень. У червні команді СПА, включаючи працівників(-иць) та волонтерів(-ок), вдалося організувати 166 заходів. Це найбільша кількість заходів, організованих за місяць за весь час існування проекту. ОГО!

Як у нас справи з соціальними мережами СПА? У нас все добре, ба навіть чудово! Наші медіа-спеціалістки, Соля та Валерія, запустили просування проєкту на новій платформі, а власне на TikTok 😱 Якщо ви ще не підписані на нас, радимо приєднатися якнайшвидше, адже ми створюємо ексклюзивний контент та показуємо, як виглядає проєкт з-за лаштунків. 

Маємо ще одну чудову новину. Майстер-класи зі СПА будуть доступні онлайн 🎉 . Ми знаємо, як довго ви на це чекали! 30 червня ми провели першу трансляцію зустрічі в рамках дискусійної серії „QueerTalk”. Ви можете дізнатися більше про серію нижче. Слідкуйте за нашими медіа, щоб бути в курсі подій.

Більше того, наша спільнота в Інстаграмі налічує вже понад 600 людей. Ви дивовижні!

А тепер трохи новин з нашого СПА-простору. 17 червня в Суспільному Просторі Активному відбувся День індійської культури, під час якого ми готували індійський чай – масала, малювали хною традиційні візерунки на руках, а також дізнавалися про традиції та цікавинки життя в Індії від наших гостей та відвідувачів. Тішимося, що СПА є максимально мультикультурним.

У червні ми розпочали курс занять про те, як розпочати власну справу з підприємницею та PR-експертом Нією Нікель. Попереду ще дві зустрічі. Якщо ви ще не записалися, не зволікайте, адже заняття Нії користуються великою популярністю.

Минулого місяця повернулися добре знайомі вам майстер-класи з акварелі. На заняттях художниці Аліни збираються великі групи людей, які створюють дивовижні витвори мистецтва!

Не забуваймо про наших чудових психологинь. Окрім індивідуальних терапій, Юлія та Вікторія регулярно проводять у нашому просторі заняття як для чоловіків, так і для жінок. Ми впевнені, що для кожної особи знайдеться заняття до душі. 

У червні ми розпочали серію зустрічей для ЛГБТК+ спільноти. Разом з TęczUJ ми організували воркшоп з інклюзивної мови. А в партнерстві з Centrum Wielokulturowe ми запустили унікальну серію „QueerTalk”. Спільними зусиллями ми створюємо безпечний простір для кожної особи.

На завершення хочемо згадати про заходи у Відкритому Місці, який ми створюємо разом з Internationaler Bund Polska i Фундацією Zustricz. У співпраці нам вдалося організувати outreach-заходи: екскурсії Краковом, під час яких учасники та учасниці мають можливість познайомитися з місцями в Кракові, які історично пов’язані з іншими культурами. Перші зустрічі були присвячені українській культурі, далі ми будемо говорити про єврейську культуру.

Ми також запустили тренінги та консультації про ринок праці в Польщі, підготовку до співбесіди і написання хорошого резюме.

Залишайтеся з нами, буде цікаво!

Бережіть себе, 

Ваша СПА-команда ❤️

***


🇬🇧 How was the first month of summer at the Space of Public Activities? June at the SPA was warm, pleasant and full of excitement. We have prepared a summary of last month’s project activities for you. Let’s go!

Let’s start with the successes. In June, the SPA team, including employees and volunteers, managed to organise 166 events. This is the highest number of events organised in a month for the project’s entire life. OMG!

How are we doing on the SPA’s social media? We are doing well, even wonderfully! Our media specialists, Sola and Lera, have taken off to promote SPA on a new platform, namely TikTok 😱 If you haven’t subscribed to us yet, we encourage you to join as soon as possible as we create exclusive content and show what the project looks like from behind the scenes.

We have more great news. The SPA workshops will be available online🎉. We know how long you’ve been waiting for this! On 30 June, we held the first broadcast of a meeting as part of the „QueerTalk” discussion series. You can find out more about the series below. Follow our media to stay up to date. 

What’s more, our community on Instagram is now over 600 people. You are amazing!

It’s time for some news from our SPA space. On 17 June, the Space of Public Activities hosted an Indian Culture Day, during which we prepared Indian tea – ćaj, painted traditional designs on our hands with henna and learned about the traditions and curiosities of life in India from our guests. We are happy that the SPA is so multicultural.

In June, we started classes on creating your own business with entrepreneur and PR expert Nia Nikel. We have two more meetings ahead of us. If you still need to sign up, don’t delay, as Nia’s classes are trendy.

Last month, the watercolour workshops you know so well returned. Classes by painter Alina bring together large groups of people to create unique works of art!

Solomiia Martyniuk, head of media SPA

Let’s remember our excellent psychologist therapists. In addition to individual therapies, Julia and Viktoria run classes in our space for women and men all the time. We are sure there is something for every person.

In June, we started a series of meetings for the LGBTQ+ community. Together with TęczUJ, we organised an inclusive language workshop. And in partnership with the Centrum Wielokulturowe, we launched a unique “QueerTalk” series. We are excited about working together to create a safe space for each person.

In conclusion, we would like to mention the Open Place events we created together with the Internationaler Bund Poland and the Zustricz Foundation. In collaboration, we have managed to organise outreach activities: tours of Krakow, during which participants have the opportunity to get to know places in the city that are historically linked to other cultures. The first meetings were about Ukrainian culture; next, we will talk about Jewish culture.

We have also started with training and consultations on the job situation in Poland, how to prepare for a job interview or write a good CV. 

Come and join us at SPA!

Stay warm, 

Your SPA team ❤️

Solomiia Martyniuk – członkini redakcji Salam Lab, współprowadzi media SPA – Społecznej Przestrzeni Aktywnej.

Autorem wszystkich zdjęć jest Andrzej Rafael.Najnowsze publikacje