EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy.
Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland.

Uczmy się wspólnie
szerzyć empatię

Projekt zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce.

Co chcemy osiągnąć?

Identyfikacja, analiza i przeciwdziałanie negatywnym stereotypom wobec muzułmanów w różnych sferach życia społecznego.

Podniesienie świadomości i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla różnych grup interesariuszy.

Monitorowanie przejawów islamofobii.

Obszary działania


Projekt Empathy koncentruje się na czterech obszarach tematycznych

Szkoła

Dwa raporty na temat obrazu islamu w podstawie programowej i podręcznikach szkolnych oraz na temat postrzegania islamu i muzułmanów przez nauczycieli; działania edukacyjne (materiały dydaktyczne i warsztaty) dla nauczycieli, language lounges oraz międzynarodowe szkoły letnie.

Miasto

Raport na temat postrzegania islamu wśród przedstawicieli służb mundurowych, muzułmańska mapa Polski, warsztaty dla urzędników miejskich, pracowników pomocy społecznej, służb mundurowych, warsztaty dla muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa i bezpieczeństwa w mieście.

Media i prawo

Raport na temat spraw sądowych dotyczących przestępstw wobec muzułmanów; dokumentowanie przejawów isalmofobii w polskim dyskursie medialnym.

Społeczeństwo

Kampania społeczna online, podcasty oparte na formule dziennikarstwa obywatelskiego, gotowanie bez granic. Zasięg mediów społecznościowych: 150 tys. użytkowników.

Aktualności


 • „Ludzie, weźcie idźcie i bądźcie szczęśliwi”. Rozmowa z Tamarą Sulkiewicz

  „Ludzie, weźcie idźcie i bądźcie szczęśliwi”. Rozmowa z Tamarą Sulkiewicz

  Jestem Polską Tatarką. I muzułmanką od urodzenia. Ale muszę być szczera i powiedzieć, że nie praktykowałam islamu przez całe moje życie. Droga do niego była długa i kręta. Byłam muzułmanką, która nie modliła się, wiedziała bardzo mało na temat swojej religii. Ale w pewnym momencie, gdy miałam jakoś 21 lat, zaczęłam poszukiwać odpowiedzi na pytanie: „dlaczego ja w ogóle jestem na tym świecie?”.

 • Jak wytłumaczyć, co to są czereśnie? Rozmowa z nauczycielem języka polskiego jako obcego

  Jak wytłumaczyć, co to są czereśnie? Rozmowa z nauczycielem języka polskiego jako obcego

  O I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Maharadży Digwidźaja Sinha w Warszawie, zwanym „Bednarską”, już pisałyśmy. Szkoła od ponad dekady prowadzi program wsparcia dla osób niepolskojęzycznych „Sprężyna”, którego twórczynią jest Anna Machocka. Dziś pytamy Wojciecha Górnasia, nauczyciela języka polskiego jako obcego, o to, jak radzą sobie w tej szkole osoby wyznające islam pochodzące spoza Polski. 

 • Zaproszenie na webinar z dr Kosta Milkov – Kto jest moim sąsiadem?

  Zaproszenie na webinar z dr Kosta Milkov – Kto jest moim sąsiadem?

  Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wykład otwarty religioznawcy i teologa z Macedonii, dr Kosta Milkova (DPhil, Oxon) Prezesa Bałkańskiego Instytutu Wiary i Kultury Skopje, Macedonia. „Kto jest moim sąsiadem?” 25 stycznia 2023 13:30 Warszawa Meeting ID: 813 3377 5686

 • Nauczycielka bez granic. Oto Anna Machocka, sprężyna

  Nauczycielka bez granic. Oto Anna Machocka, sprężyna

  Uczenie polskiego Dolkar z Tybetu było dla mnie prawdziwym sprawdzianem. Nie mogłyśmy się porozumieć w żadnym języku, więc często musiałam jej pokazywać różne słowa na migi. W desperacji, żeby mnie dobrze zrozumiała, wskakiwałam czasem na ławkę. Próbowałam uzyskać pomoc u moich mentorów i mentorek na UW, ale oni mówili tylko o tym, jak tłumaczyć, co to jest dopełniacz, ale nie, jak przekonać kogoś, że gramatyka jednak istnieje. Bo Dolkar twierdziła, że nie ma czegoś takiego.

Konsorcjum tworzą dwie uczelnie – SGH i APS oraz trzy organizacje pozarządowe – INDID, IBiRM i Kobiety Wędrowne.

Projekt Empathy to inicjatywa, która ma na celu zwalczanie islamofobii w Polsce.

Realizowany jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Akademię Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Instytut Dyskursu i Dialogu oraz Kobiety Wędrowne.

Celem projektu jest uczenie się wzajemnie, jak budować empatię.

Wsparcie merytoryczne w projekcie zapewnia
Rada Ekspertów.

Rada Ekspertów przy projekcie EMPATHY monitoruje jakość rezultatów projektu, zapewniając równowagę między różnymi perspektywami, doświadczeniami i rozumieniem islamofobii.

Wraz z Zespołem zarządzającym projektem ocenia i zatwierdza wszystkie rezultaty wytworzone w ramach projektu: ocenia ich użyteczność dla grup docelowych i interesariuszy oraz ewaluuje działania upowszechniające.

Rada Ekspertów realizuje swoje zadania w sposób regularny i doraźny, na bieżąco wspierając zespoły projektowe w realizacji ich zadań.

Elmi Abdi
Elmi Abdi

Wiceprezes Fundacji dla Somalii oraz Prezes Stowarzyszenia Somalijskiego w RP, urodził się w mieście Mogadiszu w Somalii, gdzie ukończył studia zostając dyplomowanym lekarzem weterynarii. Po wybuchu wojny w 1991 roku uciekł z Somalii. Po 5 latach wędrówki przez Syrię i Rosję w 1996 roku przyjechał do Polski, w 1997 roku otrzymał ochronę międzynarodową. Mimo braku znajomości języka, kultury i religii, postanowił zostać w Polsce i zacząć wszystko od nowa. W 2004 roku otrzymał polskie obywatelstwo, a w 2005 roku stworzył Stowarzyszenie Somalijskie, którego jest prezesem do chwili obecnej. Celem Stowarzyszenia jest pomoc w Polsce osobom z Somalii i z pozostałych krajów afrykańskich. W 2007 roku postała Fundacja dla Somalii, której fundatorem był jego przyjaciel – Abdulkadir Gabeyre Farah. Po jego tragicznej śmierci, przejął kierownictwo nad Fundacją dla Somalii. W 2019 roku został uznany społecznikiem roku tygodnika Newsweek Polska.

Kamila Dudkiewicz
Kamila Dudkiewicz

Absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Jej projekt licencjacki skupiał się na zbadaniu i zaprojektowaniu platformy do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z punktu widzenia projektowania doświadczeń użytkownika.

W latach 2014–2015 była wolontariuszką w obozie dla uchodźców z Gazy w Dżarasz w Jordanii. Oprócz tego mieszkała w 5 innych krajach.

Jest zaangażowana w działalność społeczności muzułmańskiej w Krakowie poprzez koordynację działań Islamskiego Centrum Kultury oraz organizowanie wydarzeń edukacyjnych. Jest członkinią partii politycznej i zwolenniczką wyzwolenia Palestyny.

Podróżując miała okazję poznać i porównać różne doświadczenia i kultury muzułmanów w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Dr Nagmeldin Karamalla
Dr Nagmeldin Karamalla

Sudański politolog, ekonomista, poeta, pisarz, działacz społeczny i kulturalny mieszkający w Polsce. Doktor nauk o polityce i administracji (Uniwersytet Szczeciński). 

Uzyskał tytuł magistra ekonomii w specjalizacji finanse i bankowość. Posiada dwa certyfikaty Instytutu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Badań i Szkoleń (w zakresie rozwoju i regulacji rynku kapitałowego oraz międzynarodowych graczy w finansach publicznych i zarządzaniu długiem). Posiada również certyfikat Uniwersytetu Harvarda w zakresie religii, konfliktu i pokoju.

Obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu oraz wykładowca wizytujący na Wydziale Orientalistycznym UW. Opublikował wiele prac z zakresu politologii i konfliktów regionalnych w Sudanie, które ukazały się w czasopismach naukowych, takich jak „Reality of Politics” (Uniwersytet Szczeciński), „Collectanea Sudanica” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), „International Journal of Sudan Research” (University of East London) oraz „Sudan – Archeology and History” (Uniwersytet Warszawski). Jest autorem książki pt. „Sudan: Konflikt w Darfurze (2003-2011)”, która ukazała się w 2017 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, członek rady doradczej British Journal of Human Resource and Leadership, przewodniczący Rady Harambi Foundation, przewodniczący Southern Connect Foundation oraz były członek Advocacy Committee of the African Community in Poland.

Dalia Nazmi
Dalia Nazmi

Urodzona w Kairze, absolwentka Arabistyki Warszawskiej. Wykładowca języka arabskiego i dialektów arabskich na Katedrze Arabistyki i Islamistyki UW. Tłumacz przysięgły języka arabskiego. Poza nauczaniem studentów języka arabskiego i pracą dla organów sądownictwa w zakresie tłumaczeń, zajmuje się również działalnością związaną z wielokulturowością, edukacją kulturową itp. Jako tłumacz często bierze udział w procedurach związanych z osobami uchodźczymi, pomocą integracyjną oraz szkoleniami w tym zakresie. Przez kilka lat prowadziła warsztaty „ W kręgu kultury islamu” w ramach programu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Wychowana w dwóch kulturach, polskiej i egipskiej.

Dagmara Sulkiewicz
Dagmara Sulkiewicz

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Białymstoku. Od 2004 r. nauczycielka religii muzułmańskiej przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w Białymstoku i od 2014 r. nauczyciel języka angielskiego. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży o islamie i tradycjach Tatarów polskich.

Koordynator działu religijnego wydawnictw Najwyższego Kolegium Muzułmańskim MZR w RP (2016–2022). Członek redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” (2009–2012) i „Muzułmanie Rzeczypospolitej” (2011–2012). Współautorka książki „Wprowadzenie do modlitwy dziennej” (2011) oraz broszurki „Odkryj islam” (2008, 2016). Redaktorka książki „Mizary. Tatarskie cmentarze w Polsce” (2020), współpraca redakcyjna: „Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku” (2016) oraz „Tatarscy pielgrzymi w Mekce” (2019).

Prywatnie żona Marka i mama trzech synów: Adama, Rajana i Beniamina.

Tytuł projektu

EMPATHY
Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland

Kierownik projektu

prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

Partner stowarzyszony

Salam Lab

Finansowanie

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

Partnerzy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (lider), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Instytut Dyskursu i Dialogu, Kobiety Wędrowne

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.