EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy.
Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland.

Uczmy się wspólnie
szerzyć empatię

Projekt zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce.

Co chcemy osiągnąć?

Identyfikację, analizę i przeciwdziałanie negatywnym stereotypom wobec muzułmanów i muzułmanek w różnych sferach życia społecznego.

Podniesienie świadomości i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla różnych grup interesariuszy i interesariuszek.

Monitorowanie przejawów islamofobii.

Obszary działania


Projekt Empathy koncentruje się na czterech obszarach tematycznych

Dwa raporty na temat obrazu islamu w podstawie programowej i podręcznikach szkolnych oraz na temat postrzegania islamu oraz muzułmanów i muzułmanek przez nauczycieli i nauczycielki; działania edukacyjne (materiały dydaktyczne i warsztaty) dla nauczycieli i nauczycielek, language lounges oraz międzynarodowe szkoły letnie.

Raport na temat postrzegania islamu wśród przedstawicieli i przedstawicielek służb mundurowych, muzułmańska mapa Polski, warsztaty dla urzędników i urzędniczek miejskich, pracowników i pracowniczek pomocy społecznej, służb mundurowych, warsztaty dla muzułmanów i muzułmanek na temat aktywnego obywatelstwa i bezpieczeństwa w mieście.

Raport na temat spraw sądowych dotyczących przestępstw wobec muzułmanów i muzułmanek; dokumentowanie przejawów isalmofobii w polskim dyskursie medialnym.

Kampania społeczna online, podcasty oparte na formule dziennikarstwa obywatelskiego, gotowanie bez granic. Zasięg kampanii w mediach społecznościowych: 150 tys. użytkowników.

Konsorcjum tworzą dwie uczelnie: SGH i APS oraz trzy organizacje pozarządowe: INDID, IBiRM i Kobiety Wędrowne.

Projekt Empathy to inicjatywa, która ma na celu zwalczanie islamofobii w Polsce.

Realizowany jest przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Akademię Pedagogiki Specjalnej oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Instytut Dyskursu i Dialogu oraz Kobiety Wędrowne.

Celem projektu jest uczenie się wzajemnie, jak budować empatię.

Partnerami stowarzyszonymi projektu są Unia Metropolii Polskich oraz Salam Lab

Kamila Dudkiewicz
Kamila Dudkiewicz

Absolwentka Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie. Jej projekt licencjacki skupiał się na zbadaniu i zaprojektowaniu platformy do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego z punktu widzenia projektowania doświadczeń użytkownika.

W latach 2014–2015 była wolontariuszką w obozie dla uchodźców z Gazy w Dżarasz w Jordanii. Oprócz tego mieszkała w 5 innych krajach.

Jest zaangażowana w działalność społeczności muzułmańskiej w Krakowie poprzez koordynację działań Islamskiego Centrum Kultury oraz organizowanie wydarzeń edukacyjnych. Jest członkinią partii politycznej i zwolenniczką wyzwolenia Palestyny.

Podróżując miała okazję poznać i porównać różne doświadczenia i kultury muzułmanów w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Dr Nagmeldin Karamalla
Dr Nagmeldin Karamalla

Sudański politolog, ekonomista, poeta, pisarz, działacz społeczny i kulturalny mieszkający w Polsce. Doktor nauk o polityce i administracji (Uniwersytet Szczeciński). 

Uzyskał tytuł magistra ekonomii w specjalizacji finanse i bankowość. Posiada dwa certyfikaty Instytutu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Badań i Szkoleń (w zakresie rozwoju i regulacji rynku kapitałowego oraz międzynarodowych graczy w finansach publicznych i zarządzaniu długiem). Posiada również certyfikat Uniwersytetu Harvarda w zakresie religii, konfliktu i pokoju. Obecnie adiunkt w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu oraz wykładowca wizytujący na Wydziale Orientalistycznym UW. Opublikował wiele prac z zakresu politologii i konfliktów regionalnych w Sudanie, które ukazały się w czasopismach naukowych, takich jak „Reality of Politics” (Uniwersytet Szczeciński), „Collectanea Sudanica” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), „International Journal of Sudan Research” (University of East London) oraz „Sudan – Archeology and History” (Uniwersytet Warszawski). Jest autorem książki pt. „Sudan: Konflikt w Darfurze (2003-2011)”, która ukazała się w 2017 roku. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, członek rady doradczej British Journal of Human Resource and Leadership, przewodniczący Rady Harambi Foundation, przewodniczący Southern Connect Foundation oraz były członek Advocacy Committee of the African Community in Poland.

Dalia Nazmi
Dalia Nazmi

Urodzona w Kairze, absolwentka Arabistyki Warszawskiej. Wykładowczyni języka arabskiego i dialektów arabskich na Katedrze Arabistyki i Islamistyki UW. Tłumaczka przysięgła języka arabskiego. Poza nauczaniem studentów i studentki języka arabskiego i pracą dla organów sądownictwa w zakresie tłumaczeń, zajmuje się również działalnością związaną z wielokulturowością, edukacją kulturową itp. Jako tłumaczka często bierze udział w procedurach związanych z osobami uchodźczymi, pomocą integracyjną oraz szkoleniami w tym zakresie. Przez kilka lat prowadziła warsztaty „W kręgu kultury islamu” w ramach programu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. Wychowana w dwóch kulturach, polskiej i egipskiej.

Dagmara Sulkiewicz
Dagmara Sulkiewicz

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Białymstoku. Od 2004 r. nauczycielka religii muzułmańskiej przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej MZR w Białymstoku i od 2014 r. nauczycielka języka angielskiego. Prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży o islamie i tradycjach Tatarów polskich. Koordynatorka działu religijnego wydawnictw Najwyższego Kolegium Muzułmańskim MZR w RP (2016–2022). Członkini redakcji kwartalnika „Przegląd Tatarski” (2009–2012) i „Muzułmanie Rzeczypospolitej” (2011–2012). Współautorka książki „Wprowadzenie do modlitwy dziennej” (2011) oraz broszurki „Odkryj islam” (2008, 2016). Redaktorka książki „Mizary. Tatarskie cmentarze w Polsce” (2020), współpraca redakcyjna: „Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku” (2016) oraz „Tatarscy pielgrzymi w Mekce” (2019).

Prywatnie żona Marka i mama trzech synów: Adama, Rajana i Beniamina.

Tytuł projektu

EMPATHY
Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland

Kierowniczka projektu

prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

Partner stowarzyszony

Salam Lab

Finansowanie

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

Partnerzy

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (lider), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Instytut Dyskursu i Dialogu, Kobiety Wędrowne

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.