Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego

Wróć

Logo Empathy Project

Kim jesteśmy?

Misją Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego są pogłębione badania oraz szereg aktywności nad bezpieczeństwem międzynarodowym oraz rozwojem państw w zakresie teoretycznym i praktycznym. W ramach Fundacji publikowane są oryginalne artykuły w językach polskim, angielskim i rosyjskim, które dotyczą multidyscyplinarnych aspektów bezpieczeństwa narodowego w wymiarach zarówno militarnym jak i niemilitarnym.


Co robimy?

Działalność Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego ma charakter apolityczny, jej celem jest informowanie i kreowanie świadomości związanej z bezpieczeństwem i rozwojem społeczeństw na całym świecie. Poza ekspertami, naukowcami, komentatorami, którzy współpracują z nami na stałe zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są podobne cele i idee.


Dlaczego zaangażowaliśmy się w projekt?

Islamofobia dotyka bezpośrednio osoby tworzące Fundację oraz jej współpracowniczki. Nasze dotychczasowe działania skoncentrowane były na przeciwdziałaniu wykluczeniu uchodźczyń ze względu na płeć, wyznanie i pochodzenie etniczne. Udział w projekcie jest dla nas wzmocnieniem realizacji misji Fundacji, w zakresie wspierania systemu recepcji, obsługi i integracji uchodźczyń i uchodźców z krajów muzułmańskich w Polsce.


Jaki będzie efekt naszej pracy?

Instytut Bezpieczeństwa Rozwoju Międzynarodowego odpowiada za koordynację pakietu “Miasto”, który zawiera opracowanie raportu dotyczącego postrzegania muzułmanek i muzułmanów wśród przedstawicielek i przedstawicieli służb mundurowych, stworzenie muzułmańskiej mapy Polski, przeprowadzanie warsztatów dla przedstawicielek i przedstawicieli służb mundurowych oraz przeprowadzenie warsztatów dla muzułmanek i muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa.


Nasz zespół

Joanna Sozańska

Koordynatorka programu

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach studia azjatyckie bliskowschodnie i stosunki międzynarodowe, stypendystka Uniwersytetu Cadii Ayyad w Maroku, doktorantka w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej Szkoły Głownej Handlowej. NATO2030 Global Fellow i członkini European Democracy Youth Network (EDYN). Zawodowo związana z agencją Unii Europejskiej. W 2022 wybrana przez Vital Voices jako jedna z 50 światowych liderek. Od 2018 roku członkini jury konkursu Innovation in Politics Awards. Specjalizuje się w problematyce regionu arabskiego, relacji WANA-UE, polityce migracyjnej i dyplomacji.

dr Rafał Batkowski

Badacz

Wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa publicznego m.in. w odniesieniu do przeciwdziałania poważnym zagrożeniom, w tym terroryzmowi oraz lokalnego wymiaru bezpieczeństwa i współpracy Policji ze społeczeństwem.

dr Piotr Pacek

Badacz

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie – przedstawia nowe podejście Federacji Rosyjskiej do prowadzenia konfliktów zbrojnych przy wykorzystaniu na szeroką skalę możliwości oddziaływania informacyjnego i psychologicznego wobec społeczności międzynarodowej, lokalnej, jak i walczących stron. Odwołuje się do przykładów z ostatnich lat, takich jak ingerencja Rosji w wybory prezydenckie w USA w listopadzie 2020 r. i wojna w Ukrainie w 2022 r. Akcentuje przy tym konieczność dostosowania współczesnych systemów bezpieczeństwa do nowych wyzwań i zagrożeń.

Dariusz Szczotkowski

Badacz

Socjolog, Audytor wewnętrzny, komentator polityczny. Prezes Stowarzyszenia Niskie Składki, a także Członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Ziemi Myślenickiej.