Miasto – czyli muzułmanie i islam a instytucje publiczne

Wróć

Logo Empathy Project

Muzułmanie i muzułmanki osiedlają się najczęściej w największych polskich miastach. Wyjątek stanowią dwie tradycyjnie tatarskie wioski – Kruszyniany i Bohoniki na Podlasiu. Z względu na swoją niewielką liczebność muzułmanie i muzułmanki pozostają statystycznie właściwie niewidoczni w strukturze społeczeństwa danej miejscowości, a jednocześnie – wyróżniają się na tle polskiego homogenicznego społeczeństwa ze względu na swój wygląd  i pochodzenie etniczne. Muzułmanie i muzułmanki, aby zintegrować się z polskim społeczeństwem muszą sprawnie funkcjonować w środowisku instytucjonalnym: znać swoje podstawowe prawa, potrafić zarejestrować firmę, samochód, załatwić wszystkie formalności związane z pracą, wziąć ślub lub, w razie kłopotów – sprawnie komunikować się ze służbami mundurowymi. Brak styczności pracowników i pracowniczek polskich instytucji publicznych z muzułmanami i muzułmankami oraz brak choćby podstawowej edukacji na temat islamu sprawia, że ​​jakikolwiek oficjalny kontakt może być uciążliwy dla obu stron. Pracownikom i pracowniczkom instytucji publicznych jest jednak o tyle łatwiej w tej relacji, że to oni są w pozycji dominującej. 

Pakiet działań „MIASTO – czyli muzułmanie i islam a instytucje publiczne” jest naszą odpowiedzią na problem braku doświadczenia wśród pracowników i pracowniczek polskich instytucji publicznych w kontakcie z muzułmanami i muzułmankami. Projekt konfrontuje również uproszczone i stereotypowe narracje powtarzane nagminnie w dyskursie politycznym.

Planowane efekty prac:

  • raport na temat postrzegania islamu wśród przedstawicieli służb mundurowych, 
  • muzułmańska mapa Polski, 
  • warsztaty dla urzędników miejskich (12), pracowników pomocy społecznej (7), służb mundurowych (4) 
  • warsztaty dla muzułmanów na temat aktywnego obywatelstwa (12) i bezpieczeństwa w mieście (4).

Organizacje realizujące:
Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego (lider), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Kobiety Wędrowne, Unia Metropolii Polskich, Salam LabW przypadku pytań dotyczących pakietu MIASTO, prosimy o kontakt z Koordynatorką mgr Joanną Sozańską  j.sozanska@birm.waw.pl