Szkoła – czyli dyskurs o muzułmanach i islamie w klasie

Wróć

Logo Empathy Project

Kreowanie pozytywnych postaw opartych na tolerancji, równości, różnorodności i szacunku dla drugiego człowieka powinno odbywać się od najmłodszych lat, zarówno w ramach formalnych jak i nieformalnych procesów socjalizacyjnych. Szkoła jest kluczową instytucją w podejmowaniu takich tematów jak edukacja obywatelska, umiejętności społeczne, prawa i wartości człowieka, ale także podnoszącą wiedzę o innych kulturach i religiach świata. Od pierwszych dni edukacji szkolnej uczniowie zdobywają wiedzę o otaczającym ich świecie. Bez wątpienie to, czego dowiedzą się w szkole, wpłynie na ich przyszłe postawy życiowe i postrzeganie innych ludzi. W tym kontekście niezbędna jest odpowiednia edukacja i narracje o mniejszościach i grupach zagrożonych dyskryminacją. Wymaga to szczególnej wrażliwości, kompetencji międzykulturowych i wiedzy przede wszystkim ze strony nauczycieli (i przyszłych nauczycieli). 

Pakiet działań „SZKOŁA – czyli dyskurs o muzułmanach i islamie w klasie” jest naszą odpowiedzią na pilną potrzebę poznania i zbadania sposoby postrzegania islamu i muzułmanów w polskim systemie edukacji. Efektem naszej pracy będzie wielostronny obraz obecności i postrzegania muzułmanów i islamu w dwóch kluczowych elementach systemu: (kto) przyszli nauczyciele i wykładowcy akademiccy oraz (co) treści podręczników i programów nauczania w szkołach podstawowych i średnich.

Planowane efekty prac:

  • dwa raporty na temat obrazu islamu w podstawie programowej i podręcznikach szkolnych oraz na temat postrzegania islamu i muzułmanów przez nauczycieli; 
  • działania edukacyjne – materiały dydaktyczne i warsztaty dla nauczycieli (20), 
  • salony językowe (20) oraz 
  • międzynarodowe szkoły letnie (2).

Organizacje realizujące:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Fundacja Kobiety Wędrowne, Salam LabW przypadku pytań dotyczących pakietu SZKOŁA, prosimy o kontakt z dr hab. Katarzyną Górak-Sosnowską, prof. SGH (kgorak@sgh.waw.pl