Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza

Wróć

Logo Empathy Project

Kim jesteśmy?

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza to organizacja samorządowa, w której współdziałają przedstawicielki i przedstawiciele 12 miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

Działa od blisko 30 lat na rzecz rozwoju samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. Prezydenci, urzędnicy oraz eksperci wspólnie szukają rozwiązań problemów i wyzwań specyficznych dla dużych miast. Fundamentem efektywnej współpracy jest również zaangażowanie w działania Unii różnych środowisk, w tym naukowych i społecznych. Do tych działań należą m.in. podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowniczek i pracowników samorządowych, które przekładających się na poprawę jakość życia mieszkanek i mieszkańców. Właściwe kompetencje idą parze z wyrównywaniem szans w dostępie do usług publicznych i współdecydowania w najważniejszych obszarach funkcjonowania samorządów.


Co robimy?

Za projekt EMPATHY odpowiada Agata Saracyn – Koordynatorka Prac Komisji i Zespołów Unii Metropolii Polskich w zakresie oświaty i edukacji, migracji i integracji oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Zespół ds. Migracji i Integracji został utworzony w 2017 r. na podstawie Deklaracji prezydentów o współdziałaniu miast UMP w dziedzinie migracji. Jego celem jest wymiana doświadczeń i dobrych praktykach w obszarze polityk migracyjnych i integracyjnych. Ponadto, Komisje i Zespoły, w tym Komisja ds. Edukacji zaangażowane są w dialog międzykulturowy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.


Dlaczego zaangażowaliśmy się w projekt?

Wyzwaniem, przed którym stoją nasze miasta, jest całokształt działań prawnych i organizacyjnych realizowanych przez podmioty publiczne, organizacje pozarządowe i samych obywateli, które mają na celu zapewnienie pewnego poziomu życia różnym grupom społecznym oraz niedopuszczenie do ich marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Negatywne postawy Polek i Polaków wobec muzułmanów są dużym zagrożenie dla budowania wspólnoty, nie tylko jako narodu, ale też społeczności lokalnych.


Jaki będzie efekt naszej pracy?

Unia Metropolii Polskich odpowiada za organizację szkoleń dla pracowniczek i pracowników samorządowych oraz przedstawicielek i przedstawicieli mniejszości muzułmańskiej.


Nasz zespół

Dorota Bąbiak-Kowalska

Dyrektorka ds. prawnych

Dyrektorka ds. prawnych i organizacyjno-administracyjnych w Biurze Unii Metropolii Polskich i radczyni prawna. Przez kilka lat koordynowała prace Komisji ds. społecznych w UMP.  Ma bardzo duże doświadczenie w zakresie doradztwa i szkoleń służb administracji samorządowej oraz wspólnot mieszkaniowych. Przez kilkanaście lat była redaktorką naczelną miesięcznika „Pracownika Samorządowego” oraz zastępczynią redaktora naczelnego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wykładowczyni i autorka książek oraz artykułów z zakresu prawa samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego.