To ostatnia szansa, by dowiedzieć się, jak nauczać empatii!


Trudno nam w to uwierzyć, ale przed nami ostatnie szkolenie z cyklu „Empatia i Wielokulturowość” organizowane w ramach projektu EMPATHY

Celem projektu Empathy jest walka z islamofobią w Polsce. Żeby jej przeciwdziałać, przez ostatnie dwa lata organizowałyśmy warsztaty, które mają przygotować osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą do rozmów na trudne tematy związane z wielokulturowością i dyskryminacją.

Przyszedł czas na ostatnie szkolenie – tym razem w Bielsku-Białej.

Dla kogo?

 • dla nauczycieli i nauczycielek uczących w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,
 • dla nauczycieli i nauczycielek akademickich,
 • dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach, instytucjach, organizacjach, grupach nieformalnych, którym zależy na budowaniu postawy otwartości oraz poruszaniu tematów związanych z wielokulturowością, antydyskryminacją oraz migracjami.

Co zyskasz, uczestnicząc w szkoleniu?

 • poznasz wiele narzędzi warsztatowych, które pomogą Ci podejmować tematy związane z migracjami, wielokulturowością oraz służące przeciwdziałaniu dyskryminacji,
 • otrzymasz pakiet scenariuszy zajęć, które możesz realizować w formie cyklu warsztatów lub z których możesz czerpać, by realizować pojedyncze ćwiczenia z grupą,
 • poznasz metody prowadzenia dyskusji na trudne tematy i reagowania na akty dyskryminacji,
 • poznasz narzędzia i metody służące rozwijaniu empatii i postawy otwartości wśród dzieci i młodzieży,
 • zdobędziesz wiedzę na temat źródeł, które pomogą Ci poszerzać wiedzę w zakresie migracji, fakt-checkingu, przeciwdziałania dyskryminacji.

Program szkolenia

 1. Czym jest empatia? Czym jest wielokulturowość? Wprowadzenie do zajęć.
 2. Poznanie „perspektywy drugiego”. Jaka jest sytuacja osób dyskryminowanych?
 3. „Rozpoznanie własnych korzeni”. Kto był lub jest migrantem w twojej rodzinie?
 4. Kim tak naprawdę są uchodźcy i migranci? Skąd pochodzą? Wyzwania i fakty.
 5. Fake news i manipulacje w przestrzeni publicznej. Jak nie dać się oszukać?
 6. Kryzys migracyjny i wielokulturowa Polska – jak zapobiegać dyskryminacji?

Informacje organizacyjne

Termin szkolenia: 9 grudnia 2023 r., godz. 10:00-18:00.

Miejsce szkolenia: Fundacja Teraz Ulica, Plac Wolności 4, Bielsko-Biała.

Obowiązują zapisy.
Zapisz się!

Prowadzenie: Katarzyna Domagała, Sylwia Jankowska – Salam Lab

Udział w warsztatach jest bezpłatny.  Szkolenie odbędzie się w języku polskim.

W razie pytań prosimy o kontakt: edukacja@salamlab.pl

Organizatorzy: Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju (Salam Lab), Fundacja Kobiety Wędrowne.

Współorganizator: Fundacja teraz Ulica.

Szkolenie dofinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach grantu Let’s Empower, Participate and Teach each other to Hype Empathy: Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland (EMPATHY).

#Najnowsze publikacje