Empatia i Wielokulturowość w Warszawie i Poznaniu

zielony plakat promujący warsztaty na nauczycieli o empatii i wielokulturowości

Zapraszamy osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą na szkolenie „Empatia i Wielokulturowość” organizowane w ramach projektu EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach each other to Hype Empathy: Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland (EMPATHY)

Dla kogo? 
 • dla nauczycieli i nauczycielek uczących w szkołach podstawowych lub ponadpodstawowych,
 • dla nauczycieli i nauczycielek akademickich,
 • dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w szkołach, instytucjach, organizacjach, grupach nieformalnych, którym zależy na budowaniu postawy otwartości oraz poruszaniu tematów związanych z wielokulturowościa, antydyskryminacją oraz migracjami. 
Co zyskasz uczestnicząc w szkoleniu?
 • poznasz wiele narzędzi warsztatowych, które pomogą Ci podejmować tematy związane z migracjami, wielokulturowością oraz służące przeciwdziałaniu dyskryminacji,
 • otrzymasz pakiet scenariuszy zajęć, które możesz realizować w formie cyklu warsztatów lub z których możesz czerpać by realizować pojedyncze ćwiczenia z grupą,
 • poznasz metody prowadzenia dyskusji na trudne tematy i reagowania na akty dyskryminacji,
 • poznasz narzędzia i metody służące rozwijaniu empatii i postawy otwartości wśród dzieci i młodzieży,
 • zdobędziesz wiedzę na temat źródeł, które pomogą Ci poszerzać wiedzę w zakresie migracji, fakt-checkingu, przeciwdziałania dyskryminacji. 

Program szkolenia

 1. Czym jest empatia? Czym jest wielokulturowość? Wprowadzenie do zajęć.
 2. Poznanie „perspektywy drugiego”. Jaka jest sytuacja osób dyskryminowanych?
 3. „Rozpoznanie własnych korzeni”. Kto był lub jest migrantem w twojej rodzinie?
 4. Kim tak naprawdę są uchodźcy i migranci? Skąd pochodzą? Wyzwania i fakty.
 5. Fake news i manipulacje w przestrzeni publicznej. Jak nie dać się oszukać?
 6. Kryzys migracyjny i wielokulturowa Polska – jak zapobiegać dyskryminacji?

Poznań

Termin szkolenia: 28-29 sierpnia 2023 r., godz. 17:00-20:30

 • 28 sierpnia, godz. 17:00-20:30 – cz. I  
 • 29 sierpnia, godz. 17:00-20:30 – cz. II

Miejsce szkolenia: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań

Obowiązują zapisy.
Zapisz się!

Osoby zarejestrowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie udziału do 21 sierpnia 2023 r.

Prowadzenie: Agnieszka Serwadczak, Nina Wójtowicz – Salam Lab

Współorganizator: Centrum Kultury Zamek 

Warszawa

Termin szkolenia: 9 września 2023 r., godz. 10:00-18:00

Miejsce szkolenia: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa

Obowiązują zapisy.
Zapisz się!

Osoby zarejestrowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie udziału do 4 września 2023 r.

Prowadzenie: Sylwia Jankowska, Patrycja Wierzbicka – Salam Lab

Współorganizator: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Udział w warsztatach jest bezpłatny.  Szkolenie odbędzie się w języku polskim.

Ilość miejsc jest ograniczona. Nie ma możliwości wzięcia udziału tylko w części szkolenia. Jeśli wiesz, że nie jesteś w stanie być na całym warsztacie, zostaw miejsce dla tych, którzy w tym terminie są w pełni dyspozycyjni. 

W razie pytań prosimy o kontakt: edukacja@salamlab.pl

Szkolenie dofinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach grantu Let’s Empower, Participate and Teach each other to Hype Empathy: Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland (EMPATHY).

Organizatorzy

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju (Salam Lab) 

Fundacja Kobiety Wędrowne
Najnowsze publikacje