Skip to content Skip to footer

Empatia – jak jej uczyć? Warsztaty dla nauczycieli i trenerów

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i nauczycielki szkół oraz edukatorów i edukatorki do udziału w szkoleniu Salam Lab pn. „EMPATIA I WIELOKULTUROWOŚĆ”.

Szkolenie przygotowuje do przeprowadzenia 12-godzinnego programu zajęć „Empatia i wielokulturowość” skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, ale także do przeprowadzenia pojedynczych zajęć on-line.

Program jest realizowany we współpracy z platformą Odrabiamy.pl.

Link do zapisów >>

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA: 11 i 13 luty br.

Warsztaty odpowiadają na wyzwanie postawione przed współczesnymi uczniami, którzy są świadkami przekształcenia się ich homogenicznego etnicznie i kulturowo kraju i miasta w wielokulturową społeczność oraz mają za zadanie dać uczniom narzędzia, które pozwolą im zrozumieć ten proces oraz wykształcić odpowiednie umiejętności, które będą pomocne w budowaniu wspólnego domu z osobami migrującymi do Polski.

Program warsztatów oscyluje wokół następujących tematów:
  1. Czym jest empatia? Czym jest wielokulturowość? Wprowadzenie do zajęć.
  2. Poznanie „perspektywy drugiego”. Jaka jest sytuacja osób dyskryminowanych?
  3. „Rozpoznanie własnych korzeni”. Kto był lub jest migrantem w twojej rodzinie?
  4. Kim tak naprawdę są uchodźcy i migranci? Skąd pochodzą? Wyzwania i fakty
  5. Fake news i manipulacje w przestrzeni publicznej. Jak nie dać się oszukać?
  6. Kryzys migracyjny i wielokulturowa Polska – jak zapobiegać dyskryminacji?
W razie pytań prosimy o kontakt: edukacja@salamlab.pl

Ilość miejsc jest ograniczona. UDZIAŁ W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY.

Salam Lab działa wyłącznie dzięki wsparciu naszych darczyńców.

Wspieraj nas przy pomocy zrzutki (zrzutka.pl/SalamLab) lub poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia:

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM DZIAŁAŃ DLA POKOJU
nr konta 57114020040000310281923774
KRAKÓW 30-198
ul. MAJORA ŁUPASZKI 7/26

Dane rejestrowe

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
31-065 Kraków.
NIP: 6772471257
REGON: 520484716

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych: 191.
Data wpisu do ewidencji: 17.1.2021 r.

Adres korespondencyjny

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
31-065 Kraków
kontakt@salamlab.pl

 

Konto bankowe Stowarzyszenia

mBank
57 1140 2004 0000 3102 8192 3774
IBAN: PL57 1140 2004 0000 3102 8192 3774
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Salam Lab – Laboratorium Pokoju