Jak działamy i skąd bierzemy na to pieniądze?

Covert art for support page

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Oprócz grantów od różnych instytucji, możemy pracować na rzecz osób uchodźczych dzięki Waszym wpłatom

Znacie Salam Lab pewnie głównie z naszej działalności medialnej. Wiemy, jak w dzisiejszych czasach ważna jest obiektywna i pogłębiona praca dziennikarska. W obliczu rosnącej migracji ludności spowodowanej zmianami klimatycznymi, konfliktami zbrojnymi i czystkami etnicznymi, zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji jest teraz bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego nasze dziennikarstwo w Salam Lab jest konstruktywne, inkluzywne i wolne od uprzedzeń. Dostarczamy różnorodne perspektywy, wykraczając poza główny nurt mediów, bez wpływu korporacji czy powiązań politycznych.

Ale Salam Lab to nie tylko dziennikarstwo. Angażujemy się w projekty, które mają na celu aktywizację zawodową osób uchodźczych mieszkających w Polsce, edukujemy o wielokulturowości, prowadzimy warsztaty antydyskryminacyjne, organizujemy wydarzenia integrujące uchodźczą społeczność Krakowa. Pracujemy intensywnie, bo wiemy, że nasze starania przynoszą wymierne skutki dla osób z doświadczeniem migracji mieszkających w Polsce.

Bez Was nie byłoby nas

Wasze wsparcie stanowi fundament naszej działalności. Każda wpłata pomaga nam kontynuować naszą misję. Jeśli zdecydujecie się nas wesprzeć finansowo jeszcze w tym roku, będziecie mogli odliczyć darowiznę od podatku za 2023 r. Portal SiePomaga, dzięki któremu zbieramy pieniądze na naszą działalność, przygotowuje zestawienie darowizn na koniec roku. Jeśli wolicie wesprzeć nas poprzez bezpośrednie wpłaty na nasze konto, my także zapewniamy zaświadczenie o darowiźnie.

Piszemy dla Ciebie, dzięki Tobie

W obliczu rosnących migracji spowodowanymi zmianami klimatycznymi, konfliktami zbrojnymi i czystkami etnicznymi, zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji staje się kluczowym wyzwaniem. Nasze dziennikarstwo w Salam Lab jest konstruktywne, inkluzywne i wolne od uprzedzeń. Dostarczamy różnorodne perspektywy, wykraczając poza główny nurt mediów, bez wpływu korporacji czy powiązań politycznych.

Nasze działania zależą od Twojego wsparcia. Każda złotówka pomaga nam kontynuować misję dostarczania rzetelnych informacji. Twój wkład to klucz do naszej niezależności.

Ostatnia szansa na darowiznę, którą można odliczyć od podatku za 2023 r., mija w grudniu.

Dziękujemy za każdy wkład, który pomaga nam zachować niezależność i działać dalej. Bez Was nie byłoby nas.

Wpłat można dokonywać na tej stronie internetowej.

#Najnowsze publikacje