Kariera w Salam Lab


Realizujemy naszą misję poprzez działania o charakterze medialnym, edukacyjnym i pomocowym.

W naszej pracy medialnej i edukacyjnej chcemy dawać szeroką perspektywę, pokazywać sprawy globalne, które mają też wpływ na bezpośrednie życie – naszym zdaniem nie ma już podziału na to, co “lokalne” i “światowe”. Wyzwania przed którymi stoimy są wspólne dla całej ludzkości.

W centrum naszych działań zawsze stoi człowiek: osoby korzystające z naszych treści w mediach, z naszych warsztatów edukacyjnych czy naszej pomocy.