Skip to content Skip to footer

O nas

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju zostało zarejestrowane w listopadzie 2021 r. jako forma prawna działającej od 2020 r. nieformalnej inicjatywy Salam Lab | Laboratorium Pokoju.

Misja Salam Lab, którą się kierujemy w naszej pracy, to:

  1. Oddanie głosu tym, którzy go nie mają – osobom wykluczonym.
  2. Budowanie mostów między różnymi społecznościami narodowościowymi i wyznaniowymi.
  3. Rzetelne informowanie o innych kulturach, sytuacji społeczno-politycznej, konfliktach na świecie. Promowanie dziennikarstwa pokoju.
  4. Proponowanie nowych oraz krytyka istniejących rozwiązań systemowych i strukturalnych w zakresie m.in. polityki migracyjnej, pomocy humanitarnej i rozwojowej, edukacji, narracji medialnej, języka inkluzywnego.
  5. Budowanie koalicji między organizacjami i osobami działającymi na rzecz pokoju.

Salam Lab zbudowane jest z trzech gałęzi działalności: działań medialnych, pomocowo-interwencyjnych oraz edukacyjnych.

DZIAŁANIA MEDIALNE

Salam Lab | Laboratorium Pokoju, jest platformą poświęconą informacjom nt. migracji i praw człowieka. Za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz Social Mediów promujemy wiedzę o prawach człowieka, migracjach i islamie. Realizujemy też kampanie informacyjne na ten temat. Oddajemy głos osobom wykluczonym. Przygotowujemy cotygodniowy przegląd prasy ze szczególnym uwzględnieniem rejonów Afryki Północnej oraz Azji Południowo-Zachodniej. 

DZIAŁANIA POMOCOWO-INTERWENCYJNE

W odpowiedzi na kryzys humanitarny, panujący na pograniczu polsko-białoruskim, w październiku br. utworzyliśmy Punkt Interwencji Kryzysowej na Podlasiu. Służy on pomocy uchodźcom i uchodźczyniom, którzy znaleźli się na terytorium Polski. Jesteśmy częścią Grupy Granica, wspieramy działania GG o charakterze medialnym oraz edukacyjnym.

Wspieramy także osoby z doświadczeniem uchodźczym, które żyją w ośrodkach dla cudzoziemców w Polsce. Współpracujemy też z tymi, którzy rozpoczęli swoje życie poza ośrodkiem, przede wszystkim w Krakowie, gdzie swoją siedzibę ma Stowarzyszenie.  

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

Wszechobecne dziś czarno-białe schematy myślenia o zjawiskach migracji na świecie, prowadzą do wzrostu przemocy i nienawiści. Naszym celem jest rozbijanie tych schematów i kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia podczas warsztatów i spotkań. Realizujemy warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, edukatorów, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, studentów, a także dla grup spoza środowiska szkolnego.

W ramach naszych stałych programów edukacyjno-szkoleniowych prowadzimy:

  • Lekcje pokoju dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
  • Warsztaty antydyskryminacyjne dla młodzieży i dorosłych
  • Cykl warsztatów „Empatia i wielokulturowość” 
  • Spotkania poświęcone tematom migracji, odpowiedzialnej pomocy oraz sytuacji na granicy polsko-białoruskiej

Nasze działania realizowane są dzięki wsparciu finansowemu darczyńców prywatnych i biznesowych, wsparciu instytucjonalnemu polskich i zagranicznych organizacji oraz dzięki naszym wspaniałym wolontariuszkom i wolontariuszom. 
Interesuje Cię nasza oferta edukacyjna, współpraca z nami w formie wolontariatu, praktyki studenckiej bądź stażu? Zapraszamy do działu WSPÓŁPRACA, napisz do nas wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

Dane rejestrowe

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju

ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
31-065 Kraków
NIP: 6772471257
REGON: 520484716

 

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych: 191.

Data wpisu do ewidencji: 17.11.2021 r.

Adres korespondencyjny

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju

ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
31-065 Kraków
kontakt@salamlab.pl

Numer konta bankowego

57 1140 2004 0000 3102 8192 3774 (mBank)

IBAN: PL57 1140 2004 0000 3102 8192 3774

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Salam Lab ◆ Laboratorium Pokoju. Wszelkie prawa zastrzeżone.