Lato w pełni w SPA [PL/UA/ENG]

fot. Andrzej Rafael


Jak zwykle pod koniec miesiąca przygotowujemy dla Was wieści ze SPA. Co wyjątkowego wydarzyło się w zeszłym miesiącu? Przeczytajcie, jak minął nam lipiec

Mijający miesiąc był wyjątkowo gorący nie tylko ze względu na pogodę w Krakowie, ale także dlatego, że w SPA odbył się wieczór kultury meksykańskiej. W sobotni wieczór wspólnie z Wami poczuliśmy się tak, jakbyśmy na kilka godzin przenieśli się do Meksyku i zanurzyli się w kulturze tego kraju. Była to świetna zabawa! Rozmowy o różnych regionach Meksyku, tworzenie piñaty — tradycyjnej dekoracji, a także przyrządzanie guacamole pod okiem meksykańskiego szefa kuchni. Zespół SPA już szykuje pomysły na kolejne wieczory przybliżające kulturę różnych krajów świata. Nie pozostaje nam więc nic innego, jak powiedzieć Wam, abyście zaczęli pakować walizki na kolejną podróż. Do zobaczenia wkrótce w miejscu docelowym, czyli w Społecznej Przestrzeni Aktywnej przy ul. Sołtysa Dytmara 3 w Krakowie.

Aż 125 wydarzeń

Nie udałoby nam się zorganizować wydarzeń lub warsztatów, gdyby nie nasze osoby prowadzące oraz wolontariusze i wolontariuszki. Wspólnie z nimi w lipcu przeprowadziliśmy ponad 125 wydarzeń. Dziękujemy każdej osobie za zaangażowanie i wkład w projekt SPA.

Lipiec był także bogaty we współprace. 7 lipca w naszej przestrzeni gościliśmy wyjątkowe wydarzenie pod nazwą „Migrating Memoryscapes” we współpracy z The Citizen Diplomacy Action Fund, Centrum Wielokulturowym, Muzeum HERstorii Sztuki i VOICE Amplified. Wspólnie z organizacjami przyczyniliśmy się do stworzenia przestrzeni spotkania, w której migranci i migrantki oraz mieszkańcy i mieszkanki Krakowa mieli szansę międzykulturowego dialogu.

fot. Andrzej Rafael

Co więcej, w ubiegłym miesiącu kontynuowaliśmy cykl spotkań na rzecz społeczności LGBTQ+ „QueerTalk” w partnerstwie z Centrum Wielokulturowym w Krakowie. Oprócz tego, zorganizowaliśmy warsztaty z efektywnego poszukiwania pracy z doradczyniami zawodowymi ze Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce. Trzymamy kciuki, aby takich wspólnych działań i wydarzeń było dla Was jak najwięcej.

Kursy dla osób z Afganistanu

Nie możemy nie wspomnieć o jeszcze jednej przestrzeni, gdzie również możecie spotkać osoby prowadzące zajęcia w SPA – Miejsce Otwarte przy ul. Życzkowskiego 19 w Krakowie. W ubiegłym miesiącu oprócz cyklicznych zajęć, ruszyliśmy z prowadzeniem kursów języka polskiego dla osób pochodzących z Afganistanu. Już od kilku miesięcy prowadzimy również kursy języka angielskiego. Cieszymy się, że wspólnie z innymi organizacjami tworzymy wyjątkowe miejsce integracji.

Podsumowując, chcemy przypomnieć o śledzeniu naszych mediów społecznościowych, gdzie możecie znaleźć nie tylko treści rozrywkowe (takie przygotowujemy dla Was na TikToku), ale także wiele praktycznych informacji i ciekawostek z życia naszego projektu. Jeśli chcecie jako pierwsi dowiedzieć się, co dla Was przygotowaliśmy, czekamy na naszych platformach.

Ściskamy ciepło!

Wasz zespół SPA.

🇺🇦

Як завжди, наприкінці місяця ми ділимося з вами останніми новинами зі СПА. Що особливого сталося минулого місяця? Читайте далі, щоб дізнатися, яким чудовим видався для нас липень.

Останній місяць був винятково спекотним, не лише через погоду в Кракові, але й тому, що в СПА відбувся вечір мексиканської культури. Одного суботнього вечора разом з вами ми відчули себе так, ніби на кілька годин опинилися в Мексиці і занурилися в культуру цієї країни. Це була справжня забава! Ми розмовляли про різні регіони Мексики, створювали піньяту – традиційну прикрасу, та готували гуакамоле під наглядом мексиканського шеф-кухаря. Команда СПА вже готує ідеї для майбутніх вечорів з пізнання культури різних країн світу. Тож ми не можемо не порадити вам почати пакувати валізи для наступної подорожі. До зустрічі у пункті призначення – Суспільному Просторі Активному за адресою: вул. Солтиса Дитмара 3 у Кракові.

fot. Andrzej Rafael

Ми б не змогли організовувати заходи та воркшопи, якби не наші організатори(-ки) та волонтери(-ки). Разом з ними ми провели понад 125 заходів у липні. Дякуємо кожному(-ій) за залученість та внесок у проєкт СПА.

Липень був багатим на співпраці. 7 липня у нашому просторі відбувся унікальний захід під назвою „Мігруючі картини пам’яті” у співпраці з The Citizen Diplomacy Action Fund, Centrum Wielokulturowym, Muzeum HERstorii Sztuki i VOICE Amplified. Разом з цими організаціями ми сприяли створенню простору для зустрічей, де мігранти та мігрантки, а також мешканці та мешканки Кракова мали можливість для міжкультурного діалогу.

Крім того, минулого місяця ми продовжували серію зустрічей для ЛГБТК+ спільноти „QueerTalk” у партнерстві з Мультикультурним центром у Кракові. Окрім цього, ми організували воркшоп з ефективного пошуку роботи з кар’єрними консультантами зі Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. Ми тримаємо кулачки за те, щоб таких спільних активностей та проектів для вас було якомога більше.

Не можемо не згадати про ще один простір, де також можна зустрітися з особами, які проводять заняття у СПА – Відкрите Місце на вул. Жичковського 19 у Кракові. Минулого місяця, на додаток до наших регулярних занять, ми почали проводити курси польської мови для осіб, що походять з Афганістану. Також впродовж кількох місяців ми проводимо курси англійської мови. Ми раді, що разом з іншими організаціями створюємо унікальне місце для інтеграції.

На завершення, хочемо нагадати, аби ви слідкували за нашими соціальними мережами, де можна знайти не лише розважальний контент (саме такий ви знайдете у нашому TikTok), а й багато практичної інформації та цікавих фактів з життя нашого проєкту. Якщо ви хочете першими дізнаватися про те, що ми готуємо для вас, чекаємо вас на наших платформах.

Найтепліші обійми!

Ваша СПА-команда.

🇬🇧

As usual, at the end of the month, we bring you news from the SPA.

The past month has been sweltering, not only because of the weather in Krakow but also because the SPA hosted an evening of Mexican culture. On Saturday evening, together with you, we felt as if we had moved to Mexico for a few hours and immersed ourselves in the culture of this country. It was great fun! Talking about the different regions of Mexico, creating piñatas – a traditional decoration – and cooking guacamole under the guidance of a Mexican chef. The SPA team is already preparing ideas for future evenings introducing the culture of different countries. So we can’t help but tell you to start packing your bags for our next trip. See you soon at our destination, the Space of Public Activities, at Soltysa Dytmara 3 St. in Krakow.

We were able to organise events or workshops because of our leaders and volunteers. Together with them, we ran over 125 events in July. Thank you to every person for their commitment and contribution to the SPA project July was rich in collaborations. On 7 July, our space hosted a unique event called 'Migrating Memoryscapes’ in partnership with The Citizen Diplomacy Action Fund, Multicultural Centre in Krakow, Muzeum HERstorii Sztuki and VOICE Amplified. Together with the organisations, we contributed to creating a meeting space where migrants and citizens of Krakow had the opportunity for intercultural dialogue.

Furthermore, last month we continued our series of meetings for the LGBTQ+ community 'QueerTalk’ in partnership with the Multicultural Centre in Krakow. In addition, we organised a workshop on effective job search with career counsellors from the Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce. We keep our fingers crossed that there will be as many such joint activities and events for you as possible.

We cannot fail to mention one more space where you can meet the people running SPA classes – the Open Place at Życzkowskiego 19 St. in Kraków. Last month, in addition to our regular classes, we started running Polish language courses for people from Afghanistan. We have also been running English language courses for several months now. We are happy that, together with other organisations, we are creating a unique place for integration.

In conclusion, we remind you to follow our social media, where you can find not only entertaining content (we are preparing such for you on TikTok) but also a lot of practical information and interesting facts about the life of our project. If you want to be the first to know what we have prepared for you, we look forward to seeing you on our platforms.

Warmest hugs to you!
Your SPA team.

Solomiia Martyniuk – członkini redakcji Salam Lab, współprowadzi media SPA – Społecznej Przestrzeni Aktywnej.Najnowsze publikacje