Laboratorium Działań dla Pokoju

Stwórzmy
świat wolny
od nienawiści

„Salam” to arabskie słowo oznaczające „pokój”, stąd jest częścią nazwy naszej organizacji. Nasza misja to budowanie mostów dialogu, edukacja na temat mniejszości i dyskryminacji oraz wsparcie dla osób, które mogą napotkać przeszkody z powodu swojej rasy czy wyznania.

Edukacja

Prowadzimy warsztaty edukacyjne dla osób nauczających, edukujących, uczących się oraz tych, które nie są związane ze środowiskiem szkolnym. Uczymy, jak rozmawiać o migracjach i społeczeństwie wielokulturowym, tłumaczymy, dlaczego inkluzywny język jest istotny, a także wyjaśniamy, czym jest dyskryminacja i jak z nią walczyć.

Media

Dział medialny Salam Lab News promuje wiedzę na temat praw człowieka, mniejszości i wielokulturowości. Poznasz historie inspirujących osób, rozmowy z ekspertami i ekspertkami, artykuły o migracjach, kulturze, islamie, recenzje książek i wiele więcej. Prowadzimy też cotygodniowy newsletter, Pokojową Prasówkę, z przeglądem najważniejszych i inspirujących wiadomości z całego świata.

Wsparcie

W 2022 roku rozpoczęliśmy aktywne działania pomocowe na rzecz osób z doświadczeniem uchodźstwa, niezależnie od ich pochodzenia czy wyznania. Współpracując z Teatrem im. Juliusza Słowackiego, stworzyliśmy Punkt Pomocy oraz inicjatywę SPA (Społeczną Przestrzeń Aktywną) – przestrzeń integracji oferującą różne bezpłatne wydarzenia i warsztaty, takie jak joga, zajęcia artystyczne czy kursy językowe. Od początku kryzysu na polsko-białoruskiej granicy udzielamy również wsparcia uchodźcom i uchodźczyniom w podlaskich lasach.