Otwarcie serii szkoleniowej salonu Language Lounge


W czwartek 24 lutego 2022 r. rozpoczęliśmy serię szkoleń doskonalących kompetencje międzykulturowe i językowe o nazwie Language Lounge

Wydarzenie uświetniło wystąpienie Dr Kishana Manochy, który dokonał uroczystego otwarcia serii szkoleniowej i wygłosił wykład inauguracyjny. Dr Kishan Manocha pełni funkcję szefa Departamentu na rzecz tolerancji i niedyskryminacji w Biurze ONZ – Office for Democratic Institutions and Human Rights.

Wystąpienie dotyczyło dialogu religijnego na Bliskim Wschodzie i było częścią projektu EMPATHY dofinansowanego przez Unię Europejską, w której liderem jest SGH. 101049389 CERV-2021-EQUAL – działania antydyskryminacyjne.

Projekt EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach each other to Hype Empathy: Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland jest odpowiedzią na wysoki poziom nietolerancji, islamofobii i ksenofobii obserwowanej w Polsce. Projekt ukierunkowany jest na zbadanie postaw, świadomości i podejścia nauczycieli szkolnych i akademickich oraz innych interesariuszy instytucjonalnych, w zakresie pracy z uczniem odmiennym kulturowo oraz na identyfikację negatywnych stereotypów i szerzenie świadomości o islamie w środowiskach opiniotwórczych i instytucjonalnych np. wśród służb mundurowych, pracowników socjalnych, urzędników.

Partnerzy projektu:

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH),
  • Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID),
  • Fundacja Kobiety Wędrowne (WRF),
  • Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego (ISID)

Źródło: http://www.aps.edu.pl/aktualnosci/dr-kishan-manocha-w-aps/

#Najnowsze publikacje