Pierwsze zebranie Rady Ekspertów


28 marca 2022 roku za pośrednictwem platformy MS Teams odbyło się pierwsze zebranie Rady Ekspertów przy projekcie EMPATHY. W spotkaniu uczestniczyli Eksperci: Elmi Abdi, Kamila Dudkiewicz, Nagmeldin Karamalla, Dalia Nazmi oraz Dagmara Sulkiewicz. Stronę realizującą projekt reprezentowały Katarzyna Górak-Sosnowska oraz Aleksandra Tołczyk.

Celem spotkania było omówienie kwestii organizacyjnych związanych z pracą Rady, a także wspólna wymiana komentarzy i uwag względem pierwszych efektów prac zespołów projektowych. W efekcie Rada zaakceptowała wszystkie materiały przygotowane przez Zespoły projektowe, formułując uwagi i sugestie.

#Najnowsze publikacje