Początek jesieni w SPA. Nie było czasu na nudę [PL/UA/ENG]

fot. Andrzej Rafael

trzy osoby, dwie kobiety, mężczyzna, siedzą na sofach i prezentują

Jak minął wrzesień w SPA? Czym się zajmowaliśmy i co przygotowujemy dla Was w kolejnych miesiącach przeczytasz w naszym tradycyjnym podsumowaniu

Wyjątkowe miejsce integracji

Już od roku tworzymy miejsce integracji w Krakowie, a wraz z nim inkluzywną, różnorodną i wielokulturową społeczność. Od kilku miesięcy prowadzimy zajęcia przybliżające Wam inne kultury. Nasze kulturalne dni to już niemal tradycja.  23 września zorganizowaliśmy kolejny dzień kultury w Społecznej Przestrzeni Aktywnej. Tym razem wybraliśmy kulturę Maroka. Uczestnicy i uczestniczki wydarzenia mieli okazję poznać tradycje i zwyczaje tego kraju, a także odkryć smak tradycyjnej marokańskiej herbaty i deserów. Ale cóż to za zabawa bez tańca! Na zakończenie, nasi goście i gościni z Maroka przeprowadzili warsztat tradycyjnego tańca. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami. Nie możemy się doczekać naszego kolejnego kulturalnego spotkania!

fot. Andrzej Rafael

SPA poszerza swoje horyzonty

Co mamy na myśli? Jak już pewnie wiecie z naszych poprzednich podsumowań lub zauważyliście to, uczestnicząc w wydarzeniach, zespół SPA aktywnie nawiązuje współprace. Od marca tego roku wspólnie z Internationaler Bund Polska i Fundacją Zustricz współtworzymy przestrzeń spotkań i integracji – Miejsce Otwarte przy ul. Życzkowskiego 19 w Krakowie. W ubiegłym miesiącu udało nam się zorganizować jeszcze więcej lekcji języków obcych, a także dodać kolejne nowe grupy. Co to znaczy? To, że możemy pomóc jeszcze większej liczbie osób w uczeniu się języka polskiego lub angielskiego. Dzięki temu nowi mieszkańcy i mieszkanki Krakowa będą mieli jeszcze większe szanse na znalezienie pracy lub dostanie się na studia. 

Oprócz tego we wrześniu, w ramach Miejsca Otwartego, dobrze Wam znana psycholożka Julia Prihotska wystartowała z nowymi wyjątkowymi zajęciami psychologicznymi w formacie online. Podczas jej kursów rozmawiamy m. in. o budowaniu zdrowych relacji,  harmonijnej komunikacji w pracy, metodach zwiększania poziomu odporności na stres i poszukiwaniu motywacji do dalszych działań. 

Od września nasz zespół psycholożek znacznie się powiększył. To oznacza tylko jedno – jeszcze więcej możliwości skorzystania z darmowych indywidualnych konsultacji. Zachęcamy do śledzenia naszych mediów społecznościowych, gdzie już wkrótce będziemy przedstawiać Wam niesamowity zespół psycholożek.

To jeszcze nie wszystko! Dzięki współpracy z organizacją All Hands And Hearts w naszej przestrzeni SPA przy ul. Sołtysa Dytmara 3 zostały przeprowadzone warsztaty tworzenia mozaiki oraz praktyczne zajęcia robienia masażu głowy, które poprowadziła masażystka z Australii. We wrześniu wystartowaliśmy również z wyjątkową dźwiękoterapią i cyklem lekcji o zbalansowanym życiu przygotowanym przez dietetyczki.

fot. Andrzej Rafael

Nie możemy nie wspomnieć o naszych wspaniałych wolontariuszach i wolontariuszkach! Dziękujemy każdej osobie, która przykłada się do tak ważnego społecznego projektu, jakim jest SPA. 

Wieści ze SPA

Z końcem października pożegnamy się z jedną z naszych pracowniczek i członkinią małej rodzinki SPA – koordynatorką ds. wydarzeń, Yarką. Będziemy za nią bardzo tęsknić. Życzymy Yarce dużo sukcesów i trzymamy za nią kciuki! W związku z tym, już wkrótce przedstawimy Wam nowego_ą koordynatora_kę SPA wydarzeń. 

Dziękujemy, że jesteście z nami.

xoxo zespół SPA

***

🇺🇦 Початок осені у СПА, тож часу на нудьгу не було

Як пройшов вересень у СПА? Про те, що ми зробили і що готуємо для вас у найближчі місяці, ви можете прочитати у нашому традиційному підсумку

Унікальне місце для інтеграції

Вже рік ми створюємо у Кракові місце інтеграції, а разом з ним інклюзивну, різноманітну та мультикультурну спільноту. Протягом останніх кількох місяців ми організовуємо заходи, які мають на меті наблизити вас до інших культур. Наші дні культури вже стали традицією.  23 вересня ми організували черговий культурний день у Супсільному Просторі Активному. Цього разу ми обрали Марокко. Учасники та учасниці заходу мали змогу дізнатися про традиції та звичаї країни, а також скуштувати традиційний марокканський чай та десерти. Але яке ж свято без танців! На завершення наші гості з Марокко провели майстер-клас з традиційного танцю. Дякуємо, що були з нами. З нетерпінням чекаємо нашої наступної культурної зустрічі!

fot. Andrzej Rafael

СПА розширює свої горизонти

Що ми маємо на увазі? Як ви вже знаєте з наших попередніх підсумків або могли помітити, відвідуючи наші заходи, команда СПА активно працює над колабораціями. З березня цього року разом з Internationaler Bund Polska i Фундацією Zustricz  ми спільно створюємо простір для зустрічей та інтеграції – Відкрите Місце на вул. Жичковського 19 у Кракові. Минулого місяця нам вдалося організувати ще більше мовних занять і додати нові групи. Що це означає? Це означає, що ми можемо допомогти ще більшій кількості людей вивчити польську або англійську мову. Завдяки цьому нові мешканці та мешканки Кракова матимуть ще більше шансів знайти роботу або вступити до університету.

Крім того, у вересні в рамках Відкритого Місця добре знайома вам психологиня Юлія Прихоцька запустила нові унікальні заняття з психології в онлайн-форматі. На її курсах ми говоримо, зокрема, про побудову здорових стосунків, гармонійну комунікацію на роботі, методи підвищення стресостійкості та пошук мотивації для того, щоб не зупинятися на досягнутому.

З вересня наша команда психологинь значно розширилася. Це означає лише одне – ще більше можливостей скористатися безкоштовними індивідуальними консультаціями. Заохочуємо вас слідкувати за нашими соціальними мережами, де ми незабаром познайомимо вас з дивовижною командою психологинь.

І це ще не все! Завдяки співпраці з All Hands And Hearts у нашому СПА-просторі на вул. Солтиса Дитмара 3 відбувся майстер-клас з мозаїки та практичний майстер-клас з масажу голови від масажистки з Австралії. У вересні ми також запустили унікальну звукову терапію та серію уроків про збалансований спосіб життя, який підготували досвідчені дієтологині.

Не можна не згадати наших чудових волонтерів та волонтерок! Дякуємо кожній особі, котра робить свій внесок у такий важливий соціальний проект, як СПА.

Новини зі СПА

Наприкінці жовтня ми прощаємося з однією з наших працівнинь і частиною маленької СПА-сім’ї – координаторкою заходів, Яркою. Нам буде її дуже не вистачати. Бажаємо Ярці успіхів і тримаємо за неї кулаки! У зв’язку із цією новиною, незабаром ми познайомимо вас з новим(-ою) координатором(-кою) подій у СПА. 

Дякуємо, що залишаєтесь з нами.

xoxo СПА-команда

***

🇬🇧 It was the start of autumn at the spa, so there was no time for boredom

How was September at the spa? In our traditional summary, you can read about what we did and what we are preparing for you in the coming months

A unique place for integration

We have been creating a place of integration in Krakow for a year now and, with it, an inclusive, diverse and multicultural community. We have been running activities for the past few months to bring you closer to other cultures. Our cultural days are almost a tradition. On 23 September, we organised another cultural day at the Space of Public Activities. This time, we chose the culture of Morocco. Participants at the event had the opportunity to learn about the country’s traditions and customs and discover the taste of traditional Moroccan tea and desserts. But what’s fun without dancing? Ultimately, our guests from Morocco held a workshop on traditional dancing. Thank you for being with us. We are looking forward to our next cultural gathering!

SPA broadens its horizons

What do we mean by this? As you may already know from our previous summaries or have noticed by attending events, the SPA team is actively establishing collaborations. Since March this year, with the Internationaler Bund Poland and the Zustricz Foundation, we have been co-creating a meeting and integration space – the Open Place at Życzkowskiego 19 Street in Kraków. Last month, we organised even more language lessons and added more new groups. What does this mean? It means we can help even more people learn Polish or English. This will give the new residents of Krakow a much better chance of finding a job or getting into university.

In addition, in September, as part of the Open Place, psychologist Julia Prihotska, who is well known to you, launched new, unique psychology classes online. During her courses, we talk about, among other things, building healthy relationships, harmonious communication at work, methods for increasing stress resistance levels and finding motivation to keep going.

fot. Andrzej Rafael

Since September, our team of psychologists has increased significantly. This means only one thing – even more opportunities to benefit from free individual consultations. We encourage you to follow our social media, where we will soon introduce you to the fantastic team of psychologists.

That’s not all! Thanks to a collaboration with All Hands And Hearts, our SPA space at Soltysa Dytmara 3 Street hosted a mosaic-making workshop and a practical head massage class led by a masseuse from Australia. In September, we also launched a unique sound therapy and a series of lessons on balanced living prepared by nutritionists.

We cannot fail to mention our wonderful volunteers! Thank you to every person who contributes to such an important community project as the SPA. 

The SPA news

At the end of October, we will say goodbye to one of our employees and a member of the little SPA family – event coordinator Yarka. We will miss her very much. We wish Yarka great success and are keeping our fingers crossed for her! On a related note, we will soon introduce you to the new SPA event coordinator. 

Thank you for being with us.

Xoxo SPA team

Solomiia Martyniuk – członkini redakcji Salam Lab, współprowadzi media SPA – Społecznej Przestrzeni Aktywnej.Najnowsze publikacje