Podsumowanie działań edukacyjnych Salam Lab w 2023 roku

fot. warsztaty Wawel wielokulturowy

kilka dzieci i dwie edukatorki pracują w grupie w muzeum

Rok 2023 był dla nas intensywny i wymagający, mimo to zamykamy go pełne motywacji, energii oraz otwartości na nowe wyzwania

Rozpoczynamy nowy rok bogatsze o doświadczenia, które pomogą nam tworzyć dla Was nowe programy edukacyjne. Działamy, by poprzez edukację wspólnie budować szacunek dla różnorodności i przeciwdziałać dyskryminacji.

Co udało nam zrobić w minionym roku?

  • 64 warsztaty dla uczniów i uczennic szkół podstawowych i liceów;
  • 22 szkolenia dla nauczycieli_ek i edukatorów_ek „Empatia i Wielokulturowość” w ramach projektu EMPATHY;
  • 28 warsztatów dla grup pozaszkolnych zrealizowanych w ramach współpracy z innymi organizacjami i instytucjami, a także podczas festiwali i wydarzeń społecznych;
  • 14 spotkań w formie klubu dyskusyjnego oraz klubu czytelniczego poruszających zagadnienia edukacji globalnej i obywatelskiej.

Działania w szkołach

Od początku istnienia Stowarzyszenia nasze działania edukacyjne kierujemy przede wszystkim do szkół. I dziś szkoły są dla nas priorytetem, dlatego staramy się odpowiadać na każdą potrzebę zgłaszaną do nas przez dyrektorki szkół, wychowawczynie czy pedagożki. W szkołach prowadziłyśmy warsztaty antydyskryminacyjne, warsztaty o tematyce migracji oraz warsztaty międzykulturowe, zarówno w formie pojedynczych zajęć, jak i cykli warsztatowych. 

W 2023 r. odwiedziłyśmy 13 szkół. Dla 6 grup przeprowadziłyśmy cykle 6 warsztatów o tematyce antydyskryminacyjnej pt. „Empatia w działaniu”. W 11 klasach zrealizowałyśmy Lekcje Pokoju, czyli spotkania o tematyce migracyjnej połączone ze spotkaniem z osobą z doświadczeniem uchodźczym. Wdrożyłyśmy także zajęcia dla najmłodszych: „RÓŻNE JEST FAJNE!” czyli warsztaty skierowane do klas I-III SP, podczas których poruszamy temat wielokulturowości oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Temat mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce rozwinęłyśmy także w formie gry detektywistycznej. Gra miała swój debiut w listopadzie, w jednym z krakowskich liceów. 

Szkolenia dla osób uczących i edukujących – Empathy

Rok 2023 to okres ważnych dla nas projektów, dzięki którym mogłyśmy poszerzać naszą ofertę i docierać do nowych odbiorców i odbiorczyń. W ramach partnerstwa w projekcie „EMPATHY: Let’s Empower, Participate and Teach each other to Hype Empathy: Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland”, we współpracy z Fundacją Kobiety Wędrowne realizowałyśmy szkolenia dla osób nauczycielskich oraz edukatorskich pogłębiające tematy międzykulturowości, migracji i przeciwdziałania dyskryminacji. Przeważająca większość odbyła się w Krakowie i Warszawie, jednak odwiedziłyśmy także inne miejsca: Gdańsk, Rzeszów, Poznań, Ostrowiec Świętokrzyski, Bielsko-Białą oraz  Minogę pod Krakowem. Ze szkoleń skorzystały nie tylko osoby uczące w szkołach systemowych, ale także rodzice dzieci i młodzieży będących w edukacji domowej, nauczyciele i nauczycielki ze Szkoły w Chmurze oraz pracownicy i pracowniczki krakowskich i warszawskich muzeów, w tym edukatorzy_ki muzealne.

Promigracyjne sojusze

Współpracę z instytucjami kultury rozwijałyśmy w tym roku także ramach projektu „Promigracyjne sojusze. Współpraca oddolnych inicjatyw z podmiotami sformalizowanymi w Polsce”, w którym Salam Lab uczestniczył jako Partner. Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie Lepszy Świat i Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu przy wsparciu niezależnych badaczek i badaczy. Celem projektu było zbadanie mechanizmów współpracy między oddolnymi inicjatywami działającymi w obszarze migracji i uchodźstwa w Polsce, a jednostkami formalnymi, takimi jak samorząd, biznes, instytucje publiczne czy media; zidentyfikowanie motywacji do podjęcia współpracy pomiędzy tymi grupami, a także przeszkód i uprzedzeń, które pojawiają się w trakcie współdziałania. Naszą rolą w projekcie było współopracowanie oraz współprowadzenie dwóch rodzajów warsztatów: dla instytucji kultury: Lepiej razem! Jak współpracować międzysektorowo na rzecz społeczeństwa międzykulturowego oraz dla młodzieży: Lepiej razem! Jak współpracować by odpowiedzialnie pomagać (warsztaty dla młodych aktywistek/ów). Warsztaty zrealizowałyśmy w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz na Zamku Królewskim na Wawelu. 

Warsztaty rodzinne łączące edukację muzealną z edukacją globalną

Kolejnym naszym sukcesem, który udał się dzięki współpracy międzysektorowej, jest projekt „Odkryj wielokulturowy Wawel”, czyli cykl warsztatów rodzinnych łączący edukację muzealną z edukacją globalną, który stworzyła Blanka-Błaszczak-Rozenbaum z naszej edukacyjnej drużyny. Korzystając z prezentowanych czasowo i stale zbiorów muzealnych, poruszałyśmy z uczestnikami i uczestniczkami tematy związane z migracjami oraz wielo- i międzykulturowością, wykorzystując sztukę do kształtowania postaw antydyksrymiancyjnych. Cykl współorganizowany był przez Dział Edukacji Zamku Królewskiego na Wawelu w ramach projektu Centrum Wielokulturowe w Krakowie, którego operatorem jest Fundacja Internationaler Bund Polska.

Spotkania dla pokoju

W naszej krakowskiej przestrzeni na Radziwiłłowskiej 3, która funkcjonowała do końca minionego roku, rozwijałyśmy Spotkania dla Pokoju, czyli otwarte warsztaty i spotkania w formacie klubu dyskusyjnego i klubu czytelniczego poruszające zagadnienia edukacji globalnej i obywatelskiej. W ramach projektu Blanka Błaszczak-Rozenbaum prowadziła warsztaty z cyklu „Turystyka pokojowa”, podcza których poruszała temat zjawiska współczesnej turystyki w kontekście związanych z nią przywilejów, praw i zagrożeń. Marina Lobanova-Kuznetsova – ceniona nauczycielka historii, aktywistka i członkini Rosyjskiego Stowarzyszenia Memoriał – prowadziła natomiast autorski cykl pt. „Spotkania antykolonialne”, które następnie miały swoją kontynuację w spotkaniach w formacie Klubu Czytelniczego. Uczestniczkami i uczestnikami spotkań były przede wszystkim osoby z Ukrainy i Rosji, dzięki czemu miały one dodatkowy wymiar integracyjny i stanowiły bezpieczne forum wymiany myśli i doświadczeń. 

Dziękujemy

Bardzo dziękujemy wszystkim partnerom i szkołom za zaufanie, a osobom uczestniczącym w naszych szkoleniach i warsztatach za otwartość i gotowość do pogłębiania swojej wiedzy. Dziękujemy, że wspólnie z nami chcecie budować świat wolny od nienawiści. 

Wasze wsparcie może pomóc nam rozwijać nasze działania i tworzyć nowe projekty. Nasze publikacje, warsztaty i wsparcie dla społeczności migranckiej w Krakowie zmieniły życie wielu ludzi. Dziś jednak stajemy przed wyzwaniem, które może ograniczyć te ważne inicjatywy. W związku z tym, zwracamy się do Was z ogromną prośbą o solidarność i wsparcie finansowe dla Salam Lab. 

Aby pomóc nam działać dalej, wystarczy skorzystać z naszej strony salamlab.pl/wsparcie lub wpłacić wybraną kwotę bezpośrednio na siepomaga.pl/salam-lab.

Dziękujemy za każdą Waszą aktywność i wsparcie.Najnowsze publikacje