Projekt Empathy – budujmy mosty razem


W Salam Lab wierzymy, że aby budować mosty, należy oddać głos ludziom, zwłaszcza tym wykluczonym. W atmosferze pokoju, poszanowania i zrozumienia chcemy walczyć ze stereotypami, edukować i pomagać inny zrozumieć to, co jest dla nich obce

Dlatego z radością ogłaszamy, że Salam Lab będzie częścią wyjątkowego grantu i projektu edukacyjnego EMPATHY (Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland), który zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.

Polak islamofob?

„Historia obecności muzułmanów na ziemiach polskich sięga 600 lat. Jednak jako społeczeństwo mamy do nich delikatnie mówiąc negatywny stosunek” – mówi Katarzyna Górak-Sosnowska z Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH, kierowniczka projektu.

„Na tle innych państw UE  – Polacy i Polki wyróżniają się negatywnymi odczuciami i postawami wobec islamu i muzułmanów, przy czym swój lęk i obawy opierają w dużej mierze na tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, czy w Europie Zachodniej, a nie w Polsce. Obawy i niechęć dotyczą zatem muzułmanów, których w Polsce nie ma, bo ci, którzy są, w zdecydowanej większości są bardzo dobrze zintegrowali z naszym społeczeństwem” – dodaje.

Po pierwsze, w ramach projektu zostaną przeprowadzone badania nt. islamofobii w Polsce. Sprawdzimy w jaki sposób islam i muzułmanie oraz muzułmanki są przedstawiani w mediach, oficjalnych dokumentach, literaturze czy podręcznikach szkolnych. 

Projekt obejmie też działania edukacyjne – zorganizujemy liczne warsztaty, szkolenia i lekcje dla ponad 1,5 tys. osób. Nasze edukatorki i trenerki przekażą rzetelne informacje nt. mniejszości muzułmańskiej, dyskryminacji i relacji międzykulturowych oraz tego, jak budować mosty.

Stworzymy też wyjątkową Muzułmańską Mapę Polski. Czy wiesz, że w Polsce znajduje się wiele miejsc związanych z islamem? Chcemy zebrać je wszystkie i pokazać, że muzułmańska społeczność jest żywą i integralną częścią naszego kraju. Stworzymy przewodnik po zabytkach związanych z muzułmanami i muzułmankami, aby więcej osób poznało dziedzictwo polskich wyznawców i wyznawczyń islamu.

Piszemy dla Ciebie, dzięki Tobie

W obliczu rosnącej migracji ludności spowodowanej zmianami klimatycznymi, konfliktami zbrojnymi i czystkami etnicznymi, zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji jest teraz bardziej istotne niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze dziennikarstwo w Salam Lab jest konstruktywne, inkluzywne i wolne od uprzedzeń. Dostarczamy różnorodne perspektywy, wykraczając poza główny nurt mediów, bez wpływu korporacji czy powiązań politycznych.

Jesteśmy całkowicie niezależną redakcją. Wasze wsparcie stanowi fundament naszej działalności. Każda wpłata pomaga nam kontynuować naszą misję dostarczania rzetelnych informacji. Dziękujemy za każdy wkład, który pomaga nam zachować niezależność.

Zamierzamy też oddać głos wykluczonym. W naszych mediach społecznościowych pojawi się wiele artykułów i infografik, w których opiszemy historie polskich muzułmanów i muzułmanek oraz osób, które dołożyły swoją cegiełkę do zbudowania muzułmańskiej społeczności w Polsce. Razem wysłuchamy ich głosów.

Planujemy także utworzenie Centrum Dokumentowania i Monitorowania Islamofobii.

Bardzo cieszymy się na tę przygodę. Jesteśmy wdzięczni, że możemy być częścią projektu EMPATHY, budować mosty i zachęcać do dialogu oraz zrozumienia drugiego człowieka.

Projekt powstaje przy udziale wielu partnerów, tj. Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytutowi Dyskursu i Dialogu, Instytutowi Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Fundacji Kobiety Wędrowne oraz Unii Metropolii Polskich.

Finansowanie projektu: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

***

Zdjęcie tytułowe: Muhammad Haikal Sjukri, Unsplash.Najnowsze publikacje