Projekt Empathy – budujmy mosty razem


W Salam Lab wierzymy, że aby budować mosty, należy oddać głos ludziom, zwłaszcza tym wykluczonym. W atmosferze pokoju, poszanowania i zrozumienia chcemy walczyć ze stereotypami, edukować i pomagać inny zrozumieć to, co jest dla nich obce. 

Dlatego z radością ogłaszamy, że Salam Lab będzie częścią wyjątkowego grantu i projektu edukacyjnego EMPATHY (Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging discourse about Islam and Muslims in Poland), który zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce.

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu.

Polak islamofob?

„Historia obecności muzułmanów na ziemiach polskich sięga 600 lat. Jednak jako społeczeństwo mamy do nich delikatnie mówiąc negatywny stosunek” – mówi Katarzyna Górak-Sosnowska z Instytutu Studiów Międzynarodowych SGH, kierowniczka projektu.

„Na tle innych państw UE  – Polacy i Polki wyróżniają się negatywnymi odczuciami i postawami wobec islamu i muzułmanów, przy czym swój lęk i obawy opierają w dużej mierze na tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, czy w Europie Zachodniej, a nie w Polsce. Obawy i niechęć dotyczą zatem muzułmanów, których w Polsce nie ma, bo ci, którzy są, w zdecydowanej większości są bardzo dobrze zintegrowali z naszym społeczeństwem” – dodaje.

Po pierwsze, w ramach projektu zostaną przeprowadzone badania nt. islamofobii w Polsce. Sprawdzimy w jaki sposób islam i muzułmanie oraz muzułmanki są przedstawiani w mediach, oficjalnych dokumentach, literaturze czy podręcznikach szkolnych. 

Projekt obejmie też działania edukacyjne – zorganizujemy liczne warsztaty, szkolenia i lekcje dla ponad 1,5 tys. osób. Nasze edukatorki i trenerki przekażą rzetelne informacje nt. mniejszości muzułmańskiej, dyskryminacji i relacji międzykulturowych oraz tego, jak budować mosty.

Stworzymy też wyjątkową Muzułmańską Mapę Polski. Czy wiesz, że w Polsce znajduje się wiele miejsc związanych z islamem? Chcemy zebrać je wszystkie i pokazać, że muzułmańska społeczność jest żywą i integralną częścią naszego kraju. Stworzymy przewodnik po zabytkach związanych z muzułmanami i muzułmankami, aby więcej osób poznało dziedzictwo polskich wyznawców i wyznawczyń islamu.

Wspieraj dziennikarstwo pokoju, wspieraj Salam Lab na zrzutka.pl >>>

Zamierzamy też oddać głos wykluczonym. W naszych mediach społecznościowych pojawi się wiele artykułów i infografik, w których opiszemy historie polskich muzułmanów i muzułmanek oraz osób, które dołożyły swoją cegiełkę do zbudowania muzułmańskiej społeczności w Polsce. Razem wysłuchamy ich głosów.

Planujemy także utworzenie Centrum Dokumentowania i Monitorowania Islamofobii.

Bardzo cieszymy się na tę przygodę. Jesteśmy wdzięczni, że możemy być częścią projektu EMPATHY, budować mosty i zachęcać do dialogu oraz zrozumienia drugiego człowieka.

Projekt powstaje przy udziale wielu partnerów, tj. Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytutowi Dyskursu i Dialogu, Instytutowi Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Fundacji Kobiety Wędrowne oraz Unii Metropolii Polskich.

Finansowanie projektu: Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów

***

Zdjęcie tytułowe: Muhammad Haikal Sjukri, Unsplash.
Najnowsze publikacje