Реєструйтеся на проект переїзду Re:Match, щоб мати можливість переїхати до Німеччини разом з родиною.

Re:Match

Program pilotażowy

Lepsza relokacja w Unii Europejskiej.

Dzięki analizie danych i wykorzystaniu algorytmów znajdujemy miejsce dla Ciebie.


Jaki jest cel projektu Re:Match?

Relokacja osób szukających schronienia przed wojną w Ukrainie do gmin w Niemczech przygotowanych do ich przyjęcia poprzez dopasowanie indywidualnych potrzeb ludzi do potrzeb gmin. Ten projekt pilotażowy bazuje na indywidualnym podejściu i jest dopasowany do potrzeb osób uchodźczych z Ukrainy.

W ramach projektu planowana jest relokacja 100-150 osób, które już mieszkają na terytorium Polski lub niedawno przyjechały.

W projekcie weźmie udział około 10 gmin w Niemczech.

Jak działa relokacja poprzez dopasowanie?

Od lutego 2022 roku w wyniku rosyjskiej agresji ponad 9 milionów osób opuściło Ukrainę i przeniosło się do europejskich państw sąsiednich.

Działania różnych podmiotów, które rozlokowują osoby poszukujące schronienia, rzadko koncentrują się zarówno na indywidualnych potrzebach ludzi, jak i możliwościach gmin przyjmujących.

Re:Match to innowacyjny model dopasowywania osób potrzebujących schronienia i przyjmujących, który może rozwiązać ten problem: uwzględnia on indywidualne profile i preferencje osób poszukujących schronienia i porównuje je z tym, co mogą zapewnić niemieckie miasta. Uwzględniane są również potrzeby gmin, takie jak lokalny rynek pracy.

Re:Match wykorzystuje algorytm dopasowywania preferencji, aby zadowolić obie strony. Umożliwia to zindywidualizowane i zorientowane na potrzeby przyjęcie i relokację. Proces ten uwzględnia takie kryteria jak infrastruktura miejska, rynek mieszkaniowy i rynek pracy, kursy językowe i powiązania rodzinne.

Co chcemy osiągnąć?

W oparciu o międzynarodowe doświadczenia, Berlin Governance Platform i Salam Lab współpracują w pilotażu tego innowacyjnego projektu.

Projekt ma na celu zaoferowanie rozwiązania dla wyzwań w zakresie przyjmowania i (europejskiej) relokacji osób poszukujących schronienia z Ukrainy. Ponadto, projekt wysyła silny polityczny sygnał solidarności w stronę jednostek miejskich. Po raz pierwszy Re:Match testuje, jak dobrowolne przyjmowanie osób uchodźczych przez gminy może działać na poziomie europejskim.

Procedura dopasowywania jest obecnie opracowywana w ścisłej współpracy z niemieckimi administracjami miejskimi, międzynarodowymi ekspertami i ekspertkami ds. dopasowania i Stowarzyszeniem Salam Lab.

Dla kogo jest ten program?

Ze względu na postanowienia prawne możesz wziąć udział w projekcie tylko jeśli:

  • uciekasz przed rosyjską agresją w Ukrainie,
  • masz obywatelstwo ukraińskie
    wkrótce przybędziesz lub już przyjechałeś do Polski,
  • nie złożyłeś(aś) jeszcze wniosku o zezwolenie na pobyt w Niemczech.

1.
Informacja

Chcesz wziąć udział w projekcie lub masz jakieś pytania? Skontaktuj się z koordynatorką relokacji do Niemiec w Salam Lab:

Tetiana Szapka
relocation@salamlab.pl
+48451698513

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania i omówimy szczegóły projektu.

2.
Wywiad

Następnym krokiem będzie rozmowa na żywo. Podczas rozmowy omówimy twoje potrzeby razem z zespołem Salam Lab i zapewnimy informacje na temat procedury dopasowania osoby uchodźczej do gminy.

3.
„Matching”, czyli dopasowanie

Na podstawie podanych przez Ciebie informacji znajdziemy najlepiej pasującą do Twoich potrzeb gminę. Nasza specjalistka omówi z Tobą wyniki i dostarczy więcej informacji o gminie. To Ty podejmujesz ostateczną decyzję o miejscu przeprowadzki.

4.
Przeprowadzka

Po poinformowaniu gminy, wspólnie z Tobą zaaranżujemy przeprowadzkę, włącznie z organizacją podróży i zapewnieniem wszystkich koniecznych informacji.

5.
Relokacja

Po przybyciu na miejsce zostaniesz zarejestrowany, by otrzymać pozwolenie na pobyt w Niemczech. Od tego momentu możesz się już urządzać w Twoim nowym mieście.

Partnerzy