Od 1 marca Salam Lab wspólnie z IKEA Retail Sp. z o.o. oraz Fundacją Ocalenie realizuje projekt stażowy dla osób z doświadczeniem uchodźczym.


10 płatnych staży w IKEA Kraków dla cudzoziemek i cudzoziemców

Beneficjent(k)ami projektu są osoby posiadające status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz dla osób w procedurze o uzyskanie wymienionych statusów, posiadających dostęp do rynku pracy w Polsce.

Misją tego projektu jest aktywizacja zawodowa osób, które miały doświadczenie uchodźstwa, jak również zwiększanie ich możliwości znalezienia stałego zatrudnienia w Polsce.

W ramach projektu stażyści_stki mają zapewnione:

 • umowę o pracę na ¾ etatu,
 • stałe wynagrodzenie,
 • pakiet udogodnień do wyboru, m.in. rozszerzony pakiet opieki medycznej Medicover,
 • kartę Multisport, punkty do wydania np. na kino, zakupy, restaurację, wycieczki,
 • 15% zniżkę pracowniczą na zakupy w IKEA,
 • kantynę pracowniczą, a w niej m.in. dwudaniowy obiad za 5 złotych,
 • kredyt 0% na zakupy w IKEA,
 • grafiki układane z 2-miesięcznym wyprzedzeniem,
 • dodatkowe dni wolne urlopu tacierzyńskiego z okazji narodzin dziecka,
 • ubezpieczenie NNW.

A ponadto:

 • intensywny kurs języka polskiego w kameralnych grupach w godzinach pracy (dla osób, które wymagają takiego wsparcia),
 • warsztaty kulturowe oraz warsztaty podnoszące kompetencje na rynku pracy w godzinach pracy,
 • wsparcie zespołu Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab,
 • profesjonalne wsparcie psychologiczne z ramienia Internationaler Bund Polska
 • konsultacje prawne z radczynią prawną IB Polska

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych osób z doświadczeniem uchodźczym oraz zwiększenie ich szans do podjęcia stałej pracy w IKEA Retail Sp. z o.o. lub u innych pracodawców.

IKEA Retail w Polsce podejmuje działania wspierające różnorodność, tworząc tym samym sprawiedliwe, równe i włączające miejsce pracy.

Osoby, które z sukcesem zakończą staż, będą mogły wziąć udział w otwartych oraz wewnętrznych procesach rekrutacyjnych w ramach IKEA.


Obecnie nie prowadzimy rekrutacji do tego projektu.

Jeśli jesteś osobą z Ukrainy ze statusem uchodźcy, która stara się o zatrudnienie – sprawdź, czy spełniasz wymagania programu aktywizacji zawodowej Pewny Krok.

Projekt jest realizowany w ramach globalnej inicjatywy IKEA „Refugee Skills for Employment” (“Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń”). Organizatorami projektu są IKEA Retail sp. z o.o. oraz Fundacja Ocalenie. Lokalni partnerzy: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (Gdańsk), Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju oraz Internationaler Bund Polska (Kraków).

Organizatorzy

Partnerzy