Zapraszamy osoby z doświadczeniem uchodźczym do udziału w projekcie stażowym, realizowanym przez IKEA Retail Sp. z o.o., Fundację Ocalenie oraz we współpracy z Salam Lab.


8 płatnych staży w IKEA Kraków dla cudzoziemek i cudzoziemców

Projekt jest dla osób posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany, zgodę na pobyt ze względów humanitarnych oraz dla osób w procedurze o uzyskanie wymienionych statusów, posiadających dostęp do rynku pracy w Polsce.

Do rekrutacji mogą również przystąpić osoby posiadające wizę humanitarną, ważną przynajmniej do września 2023 roku.

Wymaganiem koniecznym jest znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Staże będą trwały 6 miesięcy od marca do sierpnia 2023 roku i odbędą się na terenie sklepu IKEA Kraków.

Projekt jest realizowany w ramach globalnej inicjatywy IKEA „Refugee Skills for Employment” (“Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń”). Organizatorami projektu są IKEA Retail sp. z o.o. oraz Fundacja Ocalenie. Lokalni partnerzy: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (Gdańsk), Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju oraz Internationaler Bund Polska (Kraków).

W ramach stażu uczestnicy będą mieli zapewnione:

 • umowę o pracę na ¾ etatu,
 • wynagrodzenie w wysokości 2 850 zł brutto,
 • pakiet udogodnień do wyboru, m.in. rozszerzony pakiet opieki medycznej Medicover,
 • kartę Multisport, punkty do wydania np. na kino, zakupy, restaurację, wycieczki,
 • 15% zniżkę pracowniczą na zakupy w IKEA,
 • kantynę pracowniczą, a w niej m.in. dwudaniowy obiad za 5 złotych,
 • kredyt 0% na zakupy w IKEA,
 • grafiki układane z 2-miesięcznym wyprzedzeniem,
 • dodatkowe dni wolne urlopu tacierzyńskiego z okazji narodzin dziecka,
 • ubezpieczenie NNW.

A ponadto:

 • intensywny kurs języka polskiego w godzinach pracy (dla osób, które wymagają takiego wsparcia),
 • warsztaty kulturowe oraz warsztaty podnoszące kompetencje na rynku pracy w godzinach pracy,
 • wsparcie zespołu Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju Salam Lab,
 • wsparcie zespołu psychologicznego i prawnego Internationaler Bund Polska

Staże będą się odbywały w ramach następujących działów:

 • IKEA Food – wymagana znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym
 • Logistyka – wymagana znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym 
 • Sprzedaż – znajomość języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym
 • Obsługa Klienta – znajomość języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym
 • Dział Kas – znajomość języka polskiego na poziomie średnio zaawansowanym
 • Dział Odzyskiwania Towaru i Kontroli Jakości – wymagana znajomość języka polskiego na poziomie komunikatywnym

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w stażu prosimy o wypełnienie formularza do 27.01.2023.

Osoby spełniające podstawowe wymagania formalne (status pobytowy, dostęp do rynku pracy) i językowe (poziom minimum komunikatywny), zostaną zaproszone na wstępną rozmowę kwalifikacyjną do Salam Lab.

Zaproszenie na rozmowę nie jest równoznaczne z przyjęciem na staż. Kolejne etapy rekrutacji odbędą się w sklepie IKEA.

Kontakt w sprawie rekrutacji na adres staz_krakow@salamlab.pl


Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i językowych osób z doświadczeniem uchodźczym oraz zwiększenie ich szans do podjęcia stałej pracy w IKEA Retail Sp. z o.o. lub u innych pracodawców. Osoby, które z sukcesem zakończą staż, będą mogły wziąć udział w otwartych oraz wewnętrznych procesach rekrutacyjnych w ramach IKEA.

Projekt jest realizowany w ramach globalnej inicjatywy IKEA „Refugee Skills for Employment” (“Zwiększanie kompetencji zawodowych uchodźców i uchodźczyń”). Organizatorami projektu są IKEA Retail sp. z o.o. oraz Fundacja Ocalenie. Lokalni partnerzy: Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (Gdańsk), Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju oraz Internationaler Bund Polska (Kraków).

Organizatorzy

Partnerzy