Publikujemy raport otwarcia z monitoringu mediów


Zapraszamy do zapoznania się z raportem otwarcia z monitoringu mediów – Obraz muzułmanów, muzułmanek i islamu w polskich mediach. Raport jest pierwszym z serii raportów, które powstaną w ramach projektu EMPATHY, a za które odpowiedzialny jest Instytut Dyskursu i Dialogu w ramach pakietu działań Media i Prawo – analiza obrazu islamu, monitorowanie i dokumentowanie islamofobii.

Raport przygotowali: Ewa Górska, Piotr A. Rączkowiak, Filip Gołębiewski

Z fragmentu raportu (s. 7):

Raporty opracowywane przez INDID mają pełnić funkcję podsumowania comiesięcznych przekazów medialnych nt. islamu i muzułmanów wraz z ich pogłębioną analizą. Szczególną uwagę poświęcimy w nich wszelkim treściom o charakterze islamofobicznym oraz takim, które negatywnie stereotypizują tę społeczność i jej przedstawiciel(k)i w Polsce i na świecie.

Raport otwarcia pełni tę szczególną rolę, że jest wprowadzeniem do tematyki zarysowanej powyżej. Zawarliśmy w nim więc przegląd dotychczasowego stanu badań w tym zakresie. Zaznaczyliśmy też, jakie rodzaje stereotypów na temat islamu oraz jego wyznawczyń i wyznawców wyróżniane były najczęściej w dyskursach medialnych w Polsce i Europie w ostatnich latach.

Raport dostępny jest tutaj

#Najnowsze publikacje