Salam Lab jest rynkiem! Zaraz, co?


Tak jest! Salam Lab znalazł się na mapie ekosystemu wsparcia młodych osób angażujących się społecznie. Wśród prawie 90 organizacji pozarządowych i instytucji znajdujących się na mapie jest także nasza!

Autorką mapy jest Fundacja Ashoka, która wspiera wiodących „changemakerów” – ludzi zmiany. Ashoka uczy się na podstawie ich innowacji i mobilizuje globalną społeczność, aby budować świat, w którym każdy może być twórcą lub twórczynią zmian na lepsze.

Mapa Ekosystemu

Mapa ekosystemu wsparcia młodych osób to raport pt. „Rosnąć w poczuciu sprawczości”, który identyfikuje instytucje i organizacje przyczyniające się do ich rozwoju. Jak fundacja pisze na swojej stronie, osoba, która widzi potrzebę zmian i chce odważnie wziąć sprawy w swoje ręce, często potrzebuje odpowiedniego zaplecza – zwłaszcza na początkowym etapie. Według Ashoki, Salam Lab jest jedną z organizacji, która takie zaplecze młodym osobom zapewnia. 

Dzieje się tak dzięki naszemu docenionemu programowi Społeczna Przestrzeń Aktywna (SPA). SPA to inicjatywa, która ma na celu integrację osób uchodźczych z dotychczasowymi mieszkańcami i mieszkankami Krakowa. W ramach SPA wspólnie uczymy się nowych rzeczy, dyskutujemy, wymieniamy doświadczeniami, przychodzimy na bezpłatne warsztaty, prelekcje, spotkania. Tu tworzą się przyjaźnie. Wyjątkowość SPA polega też na tym, że zajęcia prowadzą często także młode osoby z doświadczeniem uchodźczym – są więc współtwórcami i współtwórczyniami tego miejsca.

Miasteczko Ashoki

W raporcie autorzy i autorki z Ashoki podzielili wszystkie organizacje ze względu na ich charakter i role i ułożyli w strukturę miasteczka. Są w nim m.in:  

  • szkoła, w której osoba rozpoznaje w sobie potencjał i sprawstwo. Uczy się też dostrzegać problemy społeczne w swoim środowisku. Tu znajdą się różnego rodzaju kursy czy spotkania; 
  • szklarnia tworząca sprzyjające warunki do rozwoju kiełkujących inicjatyw jak np. Inkubatory Innowacji;
  • bank oferujący różne formy finansowania; 
  • mosty wspierające współpracę międzysektorową. 

Salam Lab pełni funkcję rynku. Oznacza to, że jesteśmy podmiotem, który bezpośrednio oferuje usługi osobom przedsiębiorczym społecznie, umożliwiając im różne zadania. Dzięki temu, że w SPA zatrudniamy młode osoby uchodźcze i zapewniamy im dostęp do różnych usług, jak np. warsztatów z pisania CV, zasłużyłyśmy na to, by zostać uwzględnione na Mapie Ekosystemu!

Ashoka pisze do nas w mailu: 

„Doceniamy bardzo Waszą pracę i wkład w kształtowanie świata, gdzie każda młoda osoba może czuć się sprawcza i uprawomocniona do tworzenia zmian społecznych”.

To wspaniałe słowa, które dają nam motywację do dalszych działań. Dziękujemy za docenienie, to wiele dla nas znaczy!Najnowsze publikacje