Sprawozdania


 Sprawozdania finansowe

Stowarzyszenie działa od listopada 2021 r. Nasze pierwsze sprawozdanie finansowe pojawi się już wkrótce.

Sprawozdania merytoryczne 

Stowarzyszenie działa od listopada 2021 r. Nasze pierwsze sprawozdanie merytoryczne pojawi się wkrótce.