Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym


Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że 5 stycznia 2023 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wydał postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju. 

Stowarzyszenie zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0001011790. 

Tutaj możesz przeczytać nasz statut.

#Najnowsze publikacje