Tag: Aleksander Łukaszenko


  • Litwa planuje odgrodzić się od Białorusi

    Litwa planuje odgrodzić się od Białorusi

    Kolejny mur w Europie. Litwa planuje odgrodzenie się od reżimowej Białorusi, aby utrudnić nieudokumentowane przekraczanie granicy. Budowa pochłonie dziesiątki milionów euro, ale czy na pewno jest lekarstwem na obecną sytuację?