Tag: lekcja islamu


  • „Podatek” dla oczyszczenia duszy. Czym jest zakat?

    „Podatek” dla oczyszczenia duszy. Czym jest zakat?

    Zapraszamy na lekcję islamu z Salam Lab. Zakat, czyli jałmużna, stanowi obok wyznania wiary w jednego Boga (szahada), modlitwy (salat), postu (sawm) i pielgrzymki (hadżdż) jeden z pięciu filarów islamu. To takie must-do każdego praktykującego muzułmanina i podstawa kultu w islamie.