Tag: ocalała z chińskiego gułagu


  • Ta książka nie dostanie żadnej nagrody. A szkoda

    Ta książka nie dostanie żadnej nagrody. A szkoda

    Siedząc ostatnio z nowo poznaną osobą, wymienialiśmy się uwagami na temat fajnych książek wydanych w Polsce w ostatnich latach. Rozmawialiśmy też – w kontekście głośnej kłótni środowisk literackich o jeden z reportaży dot. życia w Polsce – o tym, czy można „być głosem wykluczonych”