Tag: projekt empathy

Projekt Empathy zakłada kompleksowe i intersekcjonalne podejście do przeciwdziałania islamofobii w Polsce.

Celami projektu jest identyfikacja, analiza i przeciwdziałanie negatywnym stereotypom wobec muzułmanów w różnych sferach życia społecznego; podniesienie świadomości i dostarczenie materiałów edukacyjnych dla różnych grup interesariuszy oraz monitorowanie przejawów islamofobii.