Tag: umowa


  • Miliony osób płacą cenę za to, że UE od 5 lat unika odpowiedzialności

    Miliony osób płacą cenę za to, że UE od 5 lat unika odpowiedzialności

    Dokładnie 5 lat temu, 18 marca 2016 roku Unia Europejska i Turcja zawarły umowę, według której osoby, których wnioski o azyl zostały odrzucone w krajach UE mogą być deportowane do Turcji. Turcja zobowiązała się również do powstrzymania osób próbujących przekroczyć granice UE w zamian za 6 mld euro funduszy pomocowych. Wiele osób płaci za to najwyższą cenę.