Tag: żydówki


  • Żydówka. Stworzona przez samą siebie

    Żydówka. Stworzona przez samą siebie

    „Pochwalony Ty, Wiekuisty Boże nasz, Królu Wszechświata, który nie stworzyłeś mnie kobietą”. Tymi słowami ortodoksyjni Żydzi modlą się co rano. Ta kobieta ze społeczności chasydzkiej pokazuje, że Żydówka może stworzyć się sama.