Uchwały stowarzyszenia


2021

  • Uchwała nr 1 Zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia zwykłego „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 15.11.2021 w sprawie założenia Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju”.
  • Uchwała nr 2 Zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia zwykłego „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 15.11.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu  Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju”.
  • Uchwała nr 3 Zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia zwykłego „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 15.11.2021 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
  • Uchwała nr 4 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 29.12.2021 w sprawie w sprawie ustanowienia pełnomocnika Stowarzyszenia do zawierania umów Stowarzyszenia z członkiem / członkami zarządu Stowarzyszenia.

2022

  • Uchwała Nr 5 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 06.04.2022 r., w sprawie zmian w Zarządzie Stowarzyszenia.
  • Uchwała Nr 6 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 06.04.2022 r., w sprawie ustanowienia pełnomocniczki Stowarzyszenia do zawierania umów Stowarzyszenia z członkiem / członkami zarządu Stowarzyszenia.
  • Uchwała Nr 7 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 06.04.2022 r., w sprawie zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia.Najnowsze publikacje