Uchwały stowarzyszenia

2021
 1. Uchwała nr 1 Zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia zwykłego „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 15.11.2021 w sprawie założenia Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju”.
 2. Uchwała nr 2 Zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia zwykłego „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 15.11.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu  Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju”.
 3. Uchwała nr 3 Zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia zwykłego „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 15.11.2021 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
 4. Uchwała nr 4 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 29.12.2021 w sprawie w sprawie ustanowienia pełnomocnika Stowarzyszenia do zawierania umów Stowarzyszenia z członkiem / członkami zarządu Stowarzyszenia.

2022
 1. Uchwała Nr 5 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 06.04.2022 r., w sprawie zmian w Zarządzie Stowarzyszenia.
 2. Uchwała Nr 6 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 06.04.2022 r., w sprawie ustanowienia pełnomocniczki Stowarzyszenia do zawierania umów Stowarzyszenia z członkiem / członkami zarządu Stowarzyszenia.
 3. Uchwała Nr 7 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 06.04.2022 r., w sprawie zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia.
 4. Uchwała Nr 8 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 7.10.2022 o ustanowieniu Bogumiły Wójtowicz pełnomocniczką Stowarzyszenia do zawierania umów Stowarzyszenia z członkami Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Uchwała Nr 9 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 21.10.2022 o odwołaniu Karola Wilczyński z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Uchwała Nr 10 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 21.10.2022 postanawiająca o rozwiązaniu umowy najmu przy ul. Elizy Orzeszkowej 10/17.
 7. Uchwała Nr 11 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 21.10.2022 o zobowiązaniu Karola Wilczyńskiego do zwrotu samochodu pod punkt pomocy prowadzony przez Stowarzyszenie – parking przy Akademii Ignatianum w Krakowie oraz zwrot kluczy i dokumentów do Zarządu Stowarzyszenia do dnia 30.11.2022 r.
 8. Uchwała Nr 12 Zarządu stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 21.10.2022 w sprawie kooptacji członkini Zarządu Moniki Zielińskiej do Stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju.
 9. Uchwała Nr 13 Zarządu stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 21.10.2022 o przyjęciu 11 nowych członków do Stowarzyszenia.
 10. Uchwała Nr 14 Zarządu stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 21.10.2022 o zmianie adresu siedziby Stowarzyszenia na ul. Zygmunta Augusta 5/2, 31-504 Kraków.