Skip to content Skip to footer

Uchwały stowarzyszenia

2021

  • Uchwała nr 1 Zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia zwykłego „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 15.11.2021 w sprawie założenia Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju”.
  • Uchwała nr 2 Zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia zwykłego „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 15.11.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu  Stowarzyszenia pod nazwą „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju”.
  • Uchwała nr 3 Zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia zwykłego „Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 15.11.2021 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.
  • Uchwała nr 4 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 29.12.2021 w sprawie w sprawie ustanowienia pełnomocnika Stowarzyszenia do zawierania umów Stowarzyszenia z członkiem / członkami zarządu Stowarzyszenia.
  • Uchwała Nr 5 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 06.04.2022 r., w sprawie zmian w Zarządzie Stowarzyszenia.
  • Uchwała Nr 6 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 06.04.2022 r., w sprawie ustanowienia pełnomocniczki Stowarzyszenia do zawierania umów Stowarzyszenia z członkiem / członkami zarządu Stowarzyszenia.
  • Uchwała Nr 7 Zebrania Członków stowarzyszenia zwykłego „Laboratorium Działań dla Pokoju” z dnia 06.04.2022 r., w sprawie zmiany adresu siedziby Stowarzyszenia.
Dane rejestrowe

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
31-065 Kraków.
NIP: 6772471257
REGON: 520484716

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych: 191.
Data wpisu do ewidencji: 17.1.2021 r.

Adres korespondencyjny

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
31-065 Kraków
kontakt@salamlab.pl

 

Konto bankowe Stowarzyszenia

mBank
57 1140 2004 0000 3102 8192 3774
IBAN: PL57 1140 2004 0000 3102 8192 3774
SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Salam Lab – Laboratorium Pokoju