Політика Salam Lab

Відповідальна  поведінка у роботі з бенефіціарами

Правила  спілкування співробітників та партнерів Асоціації з бенефіціарами базуються на повазі їх гідності, суб’єктивності та прав людини, включаючи право на захист їхньої приватності. Безпосередній контакт працівника / співробітника / волонтера Асоціації є відповідний до потреб бенефіціарів і відбувається за їх згодою. Усі рішення Асоціації щодо способу надання допомоги ґрунтуються на фундаментальних гуманітарних цінностях, якими є:

 1. гуманітаризм. На  людські страждання необхідно реагувати за будь-яких обставин, з особливою увагою для осіб з найскладнішою ситуацією в нашому суспільстві. Прийняті дії є спрямовані на захист життя і здоров’я, запобігання та полегшення страждань, забезпечення поваги до особи.
 2. неупередженість. Допомога  має надаватися виключно відповідно до потреб особи, без дискримінації чи переваги однієї зі сторін. Особа, яка надає підтримку, не допускається ніякої різниці на основі національності, походження, раси, релігії, сексуальної орієнтації, соціального становища чи політичних переконань. На якість наданої допомоги не можуть впливати особисті переконання чи почуття. Особи, які беруть участь у роботі Асоціації, займаються лише допомогою постраждалим, керуючись їхніми потребами та віддаючи пріоритет найбільш невідкладним ситуаціям.
 3. незалежність. Особа, яка надає допомогу від імені Асоціації, дотримується незалежності від політичних, економічних, військових чи інших не гуманітарних цілей. Ми займаємо позицію нейтрального спостерігача. Ми не займаємося політичною чи партійною діяльністю. Ми не поєднуємо роботу в Асоціації з функціями в державному управлінні чи політичних партіях.
 4. нейтральність. Особа, яка надає допомогу від імені Асоціації, утримується від вибору однієї з протиборчих сторін а також від участі в політичних, релігійних, расових чи ідеологічних дебатах та суперечках.
 5. приватність. Ми  поважаємо приватність наших бенефіціарів. Водночас ми вважаємо, що приватні особи мають до цього більше прав, ніж державні службовці чи особи, які займають важливі політичні чи соціальні функції.

Відмова  в наданні допомоги

Працівник  може відмовити надання допомоги в наступних випадках:

 • коли бенефіціар відверто нехтує або порушує порядок та правила Асоціації;
 • коли надання допомоги загрожує благу працівника/волонтера;
 • коли існує загроза виникнення конфлікту інтересів внаслідок близьких стосунків, спорідненості тощо. (у цій ситуації, якщо це можливо, ми передаємо справу іншому співробітнику)
 • коли пріоритетним є надання допомоги у формі не доступній в Асоціації, наприклад пов’язаної із захистом життя чи здоров’я;
 • коли проблеми чи потреби бенефіціара виходять за межі можливостей організації, наприклад допомога від узалежнень, домашнього насильства, психічних і фізичних захворювань, які потребують спеціалізованого лікування. У таких випадках Асоціація направляє особу до організації, яка спеціалізується в даній сфері та здатна надати належну допомогу;
 • коли бенефіціар вже отримує таку ж допомогу в іншій організації;
 • коли  бенефіціар перебуває під впливом алкоголю або психоактивних речовин.

Розкриття  інформації

Працівники  / співробітники та волонтери Асоціації, які надають безпосередню та посередню допомогу є зобов’язані зберігати конфіденційність інформації клієнтів та не поширювати її іншим установам чи публікувати без письмової згоди бенефіціара. Винятком є ситуації, суворо визначені законодавством та внутрішніми положеннями Асоціації, а саме:

 • застосування  насильства,
 • підозра  у можливому злочині або погрозі насильства,
 • вживання  алкоголю та психоактивних речовин у на території пункту підтримки,
 • дії  бенефіціара, які загрожують його життю та здоров’ю  або іншим особам.

Правила  безпечних відносин між працівником/співробітником і бенефіціаром (*діти)

Неприпустимою  є наступна поведінка працівників, співробітників та волонтерів Асоціації Лабораторія Дій для Миру щодо бенефіціарів у пунктах допомоги:

 • дискримінація людей, які звертаються за допомогою на основі походження, зовнішнього вигляду, переконань, релігії чи сексуальної орієнтації;
 • будь-яка поведінка, яка викликає почуття сорому, упокорення, зневаги або приниження у людей, які шукають допомоги, або проявлять ознаки будь-якої іншої форми психологічного, фізичного чи сексуального насильства (див. визначення в розділі 5.1);
 • застосування фізичного або психічного насильства для дисциплінарного впливу на дитину чи дорослих, наприклад крики, погрози, шантаж, приниження, глузування, прозивання, злісні коментарі тощо;
 • неналежний фізичний контакт з дорослим чи дитиною, що порушує особисту гідність;
 • надання бенефіціарам алкоголю, наркотиків, чи будь-яких психоактивних речовин;
 • замовчування або участь у нелегальній діяльності за участю дорослого чи дитини;
 • встановлення сексуальних стосунків з бенефіціарами, дітьми чи дорослими, або сексуально провокаційна поведінка;
 • відсутність негайної та належної реакції на застосування насильства щодо бенефіціарів третіми особами (включаючи інших бенефіціарів, співробітників і волонтерів, сторонніх осіб залучених до допомоги);
 • ігнорування повідомлення з боку бенефіціарів про те, що вони є жертвою чи свідком насильства;
 • використання з будь-якою метою своєї переваги та слабшого становища людей, які шукають допомоги чи перебувають у кризі;

Основним  принципом, яким ми керуємося в нашій діяльності з надання допомоги, є орієнтований на бенефіціара підхід. Завдання асоціації – дати голос виключеним. З цією метою ми дбаємо про те, щоб пріоритетом у нашій роботі був бенефіціар, а Пункт Допомоги був простором для справ і емоцій наших бенефіціарів. Ми вивчаємо потреби людей, зберігаючи професійні стосунки.

Будь -які підозри у невідповідній поведінці працівників та волонтерів Асоціації щодо бенефіціарів негайно повідомляються керівнику, анонімно через форму, Асистентці Керівництва або безпосередньо особі з Керівництва.

Захист  візерунку та персональних даних бенефіціарів (*дітей)

Допомога, надана бенефіціарам, повинна бути задокументована. Асоціація дотримується положень щодо захисту персональних даних, у тому числі конфіденційних даних, в т.ч. через:

 • отримання  письмової згоди бенефіціарів на обробку персональних даних;
 • призначення  особи, відповідальної за безпеку даних;
 • навчання  персоналу;
 • забезпечення  документації як в паперовому, так і в електронному вигляді;
 • встановлення  чітких правил розкриття інформації, що міститься в документації, третім особам (суду, прокуратурі, міждисциплінарним командам).

Асоціація  Лабораторія Дій для Миру не надає інформацію про бенефіціарів ЗМІ, також не використовує візерунку бенефіціарів у рекламних та інформаційних матеріалах без згоди клієнтів, а в випадку дітей – без письмової згоди їх опікунів.

Втручання  у разі підозри порушення принципів співпраці та зловживання

Визначення  зловживання та насильницької поведінки

Насильство  – це умисна дія чи бездіяльність однієї особи проти іншої, якa, використовуючи перевагу сил, порушує особисті права та блага особи, спричиняючи страждання та шкоду. Насильство може мати такі форми:

 • Фізичне  насильство – порушення фізичної недоторканності. Умисне тілесне ушкодження, заподіяння болю чи загроза нанесення тілесних ушкоджень.
 • Психічне  (емоційне) насильство – порушення психічного самопочуття та особистої гідності. Не фізичний, шкідливий контакт між сторонами, в якій одна сторона має перевагу над іншою.
 • Сексуальне  насильство – порушення інтимної близькості. Будь-який характер поведінки, що призводить до небажаного сексуального контакту (фізичний, вербальний, невербальний).
 • Економічне  насильство – порушення власності. Поведінка спрямована на контролювання здатності особи здобувати, підтримувати та використовувати економічні ресурси.
 • Нехтування – порушення обов’язку з надання допомоги. Хронічна або випадкова нездатність запевнити основні фізичні та розумові потреби і/або недотримання основних прав, що викликає проблеми зі здоров’ям та/або труднощі з поверненням до рівноваги.

Кожне  зловживання та застосування насильства повинно отримати відповідну реакцію та втручанням.

Спосіб  подання скарги та порядок дій

У  разі підозри у зловживанні чи насильницькій поведінці кожен працівник/волонтер зобов’язаний  вжити таких заходів:

 • дбати  в першу чергу про добробут і безпеку потерпілої особи,
 • по  можливості відокремити винного від жертви,
 • повідомити  про інцидент насильства можна наступними способами
  • до  керівника
  • анонімно через онлайн-форму (посилання)
  • до  асистентів Керівництва 
  • до  осіб з Керівництва 
 • після  отримання повідомлення, асистент Керівництва несе відповідальність за вияснення ситуації та вислухання потерпілої сторони, сторони підозрюваної у зловживанні та свідків інциденту,
 • У  разі ствердження зловживання, про це повідомляється Керівництво та застосовуються дисциплінарні заходи.

Дисциплінарні  заходи

У  разі  ствердження зловживання керівник, погоджуючись з Керівництвом Асоціації, застосовує відповідні заходи:

 • офіційна  догана
 • звільнення  працівника/волонтера