,

Walka o Afganki. Amnesty International wydało ważny raport

Zdjęcie: Michał Józefaciuk via Wikimedia Commons.


Nowy raport Amnesty International i Międzynarodowej Komisji Prawników (ICJ) potępia surowe restrykcje nałożone przez talibów na kobiety i dziewczęta w Afganistanie

Dokument przedstawia szczegółową analizę prawną tego, w jaki sposób ograniczenie praw oraz więzienie, wymuszenia, zaginięcia, tortury i inne formy złego traktowania dziewcząt i kobiet, mogą stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości polegającą na prześladowaniu ze względu na płeć, która wymieniona jest w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK).

Podobają Ci się nasze treści? Wesprzyj nas finansowo!

Amnesty International i ICJ uważają, że prokuratorzy MTK powinni włączyć ten zarzut do śledztwa toczącego się w sprawie sytuacji w Afganistanie. Organizacje wzywają również inne państwa do skorzystania ze środków prawnych w celu postawienia przed wymiarem sprawiedliwości talibów podejrzanych o odpowiedzialność za tę zbrodnię.

„To marginalizacja kobiet i dziewcząt w całym kraju”

„Prowadzona przez talibów kampania prześladowań ze względu na płeć ma taką skalę, powagę i systematyczność, że działania te razem z polityką tworzą system represji, którego celem jest ujarzmienie i marginalizacja kobiet i dziewcząt w całym kraju” – powiedział Santiago A. Canton, sekretarz generalny ICJ.

Talibowie przejęli władzę w Afganistanie w sierpniu 2021 r., kiedy po dwóch dekadach wojny wojska Stanów Zjednoczonych i NATO wycofały się z kraju. Pomimo początkowych obietnic umiarkowanych rządów, wkrótce po przejęciu władzy zaczęli wprowadzać restrykcje wobec kobiet i dziewcząt, zabraniając im wstępu do miejsc publicznych i większości miejsc pracy oraz zakazując edukacji dziewcząt powyżej szóstej klasy.

W raporcie zarzucono również talibom, że biorą na cel kobiety i dziewczęta, które brały udział w pokojowych protestach, zatrzymując je, wymuszając ich zaginięcia i poddając je torturom w areszcie. Amnesty International udokumentowała także przypadki zmuszania kobiet i dziewcząt do zawierania małżeństw z członkami talibów. Raport stwierdza, że te, które odmówiły zawarcia takich związków, „poddawano uprowadzeniom, zastraszaniu, groźbom i torturom”. Według organizacji, talibowie atakowali także dziennikarzy i dziennikarki, społeczność LGBTQ, obrońców i obrończynie praw człowieka oraz mniejszości etniczne.

Próby ratunku

Raport obejmuje okres od sierpnia 2021 r. do stycznia 2023 r. i opiera swoją analizę na rosnącej liczbie dowodów zebranych przez Amnesty International, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i władze ONZ. Zawiera również ocenę prawną, dlaczego kobiety i dziewczęta uciekające przed prześladowaniami w Afganistanie powinno się uważać za uchodźczynie potrzebujące ochrony międzynarodowej. 

„Pociągnięcie talibów do odpowiedzialności karnej i walka z szerzącą się bezkarnością za poważne przestępstwa udokumentowane w tym raporcie jest niezbędnym krokiem w kierunku zapewnienia sprawiedliwości osobom, które przeżyły ich rażące praktyki. Po prostu nie możemy sobie pozwolić na utratę kobiet i dziewcząt w Afganistanie” – powiedział Santiago A. Canton.
Najnowsze publikacje