,

Więcej niż rytuał. Modlitwa w islamie


Muzułmańska modlitwa to więcej niż religijny rytuał. To nie tylko jeden z filarów islamu, czyli obowiązków każdego muzułmanina, ale też szereg przygotowań, czynności i ruchów. Co trzeba zatem wiedzieć o salat, modlitwie w islamie?

Najważniejsza jest nijja, intencja. Jak pisze Janusz Danecki w „Podstawowych wiadomościach o islamie”, aby obowiązek modlitwy był rytualne ważny, należy przystępować do niego w pełni świadomie i z uzmysłowieniem sobie zamiaru. Muzułmanie i muzułmanki wierzą, że uczynki wiernych będą osądzane na podstawie czystości ich intencji, a religijne obowiązki wypełnia się, nie oczekując nic w zamian. Salat to zatem więcej niż „klepanie formułek”.

 
Modlący powinien ponadto być czysty na ciele oraz jeśli to możliwe, na umyśle i duszy. Stan rytualnej czystości (tahara) osiąga się poprzez ablucję, która składa się z następujących po sobie ściśle określonych czynności. Widok łazienek, studni i fontann tuż koło meczetu, w których obmywają się muzułmanie i muzułmanki, nie jest czymś nadzwyczajnym. Przed modlitwą należy też zdjąć obuwie, dlatego przy wejściu do muzułmańskiej świątyni piętrzą się pary butów.

Czas i miejsce

Modlitwę należy odmawiać pięć razy dziennie: między świtem a rankiem, w południe, po południu, o zachodzie słońca i w nocy. Co ciekawe, Koran mówi jedynie o trzech modlitwach i to prorok Muhammad miał zmienić ich liczbę. Godzina salat zależy od pory roku i miejsca na świecie, w którym znajduje się modląca się osoba, oraz księżyca. Zbliżającą się modlitwę ogłasza się z minaretu meczetu i azan, wezwanie, niesie się ulicami miast krajów z większością muzułmańską. Dziś porę tę można sprawdzić też np. w aplikacjach lub na specjalnych zegarkach, które uwzględniają czas obowiązkowego rytuału. 

Podobają Ci się nasze treści? Wesprzyj nas finansowo!

Osoby wyznające islam mogą odprawiać salat w każdym miejscu na świecie: w meczecie, w musalla, przestrzeni poza świątynią przeznaczonej do modlitwy, albo w czystym miejscu na macie lub sadżdżada, modlitewnym dywaniku. Modlenie się w miejscach uznawanych za nieczyste, takich jak rzeźnia, cmentarz, łaźnia czy śmietnik, jest niedozwolone. Ważny jest też kierunek, w którym zwraca się modlący.

W pierwszych latach islamu muzułmanie modlili się w stronę Jerozolimy. Później prorok Muhammad wyznaczył nowy kierunek modlitwy. Muzułmanki i muzułmanie zwracają się w stronę świątyni al-Kaba w Mekce. Kierunek modlitwy nosi nazwę qibla i w wielu miejscach np. w pokojach hotelowych w krajach z większością muzułmańską można znaleźć specjalne naklejki, wskazujące, gdzie znajduje się al-Kaba.

Salat o różnych porach składa się z określonej liczby recytacji i pokłonów (raka’a). Z wielu okazji odmawia się też modlitwy specjalne. I nie chodzi tu wyłącznie o rytuały świąteczne czy pogrzebowe, ale też modlitwę podczas podróży, w czasie niebezpieczeństw, modlitwę o deszcz czy modlitwę zaćmienia.
Najnowsze publikacje