Wieści z Radziwiłłowskiej 3. Czy dalej będziemy pomagać? [PL/UA]


Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie minęły już ponad dwa miesiące. Dla nas był to czas pełen pracy, wyzwań i nieprzespanych nocy. Sytuacja uchodźców i uchodźczyń przybywających do nas zza wschodniej granicy się zmienia. My także chcemy się do niej dostować.

Punkt Pomocy „Żyj w Krakowie” przy Radziwiłłowskiej 3 powstał pierwszego dnia po dokonaniu inwazji Rosji na Ukrainę. Od tego czasu pełnił rolę interwencyjnego schronienia dla kobiet i dzieci ewakuowanych z Ukrainy. Działał też jako punkt informacyjny i przestrzeń świadczenia podstawowej pomocy medycznej, psychologicznej czy prawnej. Wsparcia udzielaliśmy na miejscu i poprzez infolinię. Oprócz tego w Punkcie Pomocy przy Radziwiłłowskiej 3 działa centrum wsparcia mieszkaniowego i relokacyjnego.

Ogółem ze wsparcia w ciągu dwóch miesięcy (24.02-24.04) skorzystały:

NOCLEG: 3415 osoby

INFORMACJA NA MIEJSCU: 9000 osób

TELEFONY (od 4 marca): 13345 połączeń

ZNALEZIONE MIESZKANIA: 3980 mieszkań

Już 4 maja Punkt Pomocy „Żyj w Krakowie” nieco zmieni swoją funkcję. Nadal będziemy działać jako punkt podstawowej informacji i pomocy oraz centrum wsparcia mieszkaniowego i relokacyjnego. Nie będziemy już jednak oferować interwencyjnych noclegów przy ul. Radziwiłłowskiej 3. Osoby, które będą się zgłaszać z potrzebami noclegowymi będą kierowane bezpośrednio do naszej bazy mieszkaniowej lub odsyłane do innych punktów. Operatorem działań mieszkaniowych, infolinii i recepcji od 4 maja pozostanie Salam Lab (Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju). W maju i czerwcu można nas odwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. 8-20. W weekendy zapraszamy w godz. 8-15.

Oprócz tego w maju ruszymy ze specjalnym projektem. Chcemy zaprosić wszystkie zainteresowane osoby do współtworzenia z nami projektów artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych. Będą one miały miejsce w SPA (Społecznej Przestrzeni Aktywnej), która powstanie we współpracy z Teatrem im. Juliusza Słowackiego przy ul. Radziwiłłowskiej 3. Więcej szczegółów niebawem!

Dziś jednak chcemy ogromnie podziękować niemal 600 wolontariuszkom i wolontariuszom oraz 30 pracownikom i pracowniczkom, którzy od początku naszych działań niestrudzenie wspierali nas i osoby ewakuowane z Ukrainy, by zapewnić im bezpieczny pobyt w Krakowie. 

Nasze działania nie byłyby możliwe bez wsparcia naszych darczyńców i patronów. Jesteśmy wdzięczni za darowizny przekazane nam m.in. przez Fundację Bayer, Fundację Air Liquide, Fundację Dentons, American Jewish Committee, JCC Kraków. Dziękujemy też ponad 1500 prywatnym osobom, które dokonały wpłat na nasze konto lub za pośrednictwem uruchomionych zrzutek.

***

***

***

Na koniec – last, but not least – dziękujemy naszym partnerskim organizacjom: Fundacji Zustricz oraz UAinKrakow, z którymi działaliśmy od początku wojny na Radziwiłłowskiej 3. Dziękujemy również JCC Kraków, Centrum Wielokulturowemu w Krakowie, Internationaler Bund Polska i Szlachetnej Paczce za wsparcie merytoryczne i rzeczowe. 

Dziękujemy też pracowniczkom i pracownikom Teatru Słowackiego, którzy od początku byli do naszej dyspozycji. Mogliśmy liczyć z ich strony na wsparcie fizyczne i mentalne (dziękujemy za bilety na spektakle!). To oni zaoferowali nam wspaniałą przestrzeń na ul. Radziwiłłowskiej 3. 

Możesz wesprzeć nasze działania przekazując darowiznę na cele statutowe stowarzyszenia poprzez zrzutka.pl/salamlab lub bezpośrednio: 

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM DZIAŁAŃ DLA POKOJU
57114020040000310281923774

Dzięki temu Salam Lab jest w stanie kontynuować działania na rzecz uchodźców, edukacji globalnej i antydyskryminacyjnej. Wpłaty pomagają nam też działać medialnie i wspierać osoby wykluczone.

***

Останні два місяці були дуже інтенсивні. Пункт Допомоги «Живи у Кракові» був створений першого дня після нападу Росії на Україну. 

З того моменту він був не тільки інтервенційним притулком для жінок і дітей евакуйованих з України, але також функціонував як інформаційний центр й місце у якому можна було отримати базову медичну, психологічну та юридичну допомогу (стаціонарно або через інфолінію). Крім цього у Пункті Допомоги діяв центр якій допомагав в справах житла і релокації/переселення. 

Загалом з підтримки протягом двох місяців (24.02-24.04) скористалися:

Нічліг: 2624 особи
Надання інформації стаціонарно: 9000 особи
Дзвінки (від 4 березня): 10896 з’єднання
Знайдене житло: 3980 помешкань

Вже 4 травня Пункт Допомоги “Живи у Кракові” дещо змінить свою функцію – ми й далі будемо діяти як пункт базової інформації та допомоги, а також центр підтримки у пошуку житла і переселення, але зупиняємо надання екстреного нічлігу під адресою вул. Radziwiłłowskiej 3. Люди які будуть звертатись з приводу потреби житла будуть направлені безпосередньо до нашої бази з житлом або до інших пунктів. Від 4 травня завідувати відділом помешкань, інфолінією і рецепцією й далі буде Salam Lab (Асоціація Лабораторія Дій для Миру).

Крім цього від травня ми розпочинаємо спеціальний проєкт. Ми б хотіли запросити усіх зацікавлених до співтворення разом з нами творчих, культурних і освітніх проєктів у SPA (Społeczna Przestrzeń Aktywna – Активний суспільний простір), який повстане у співпраці з театром імені Юліуша Словацького під адресою вул.Radziwiłłowskiej 3. Більше деталей незабаром.

Однак сьогодні ми прагнемо подякувати майже 600 волонтеркам  і волонтерам, а також 30 працівникам і працівницям, які від початку нашої діяльності невпинно підтримували нас й людей евакуйованих з України аби запевнити їм безпечне перебування у Кракові.

Наша діяльність не була б можлива без підтримки зі сторони наших донорів і спонсорів. Ми безмежно вдячні за пожертвування отримані, між іншим, від Фундації Bayer, Фундації Air Liquide, Фундації Dentons, American Jewish Committee, JCC Kraków та більше ніж 1500 приватним особам, які робили перекази на наш рахунок або через організовані збори коштів. 

Під кінець – last, but not least/останнє, але не менш важливе – ми дякуємо нашим партнерським організаціям: Фундації Зустріч й UAinKrakow, з якими ми співпрацювали на Radziwiłłowskiej 3 з початку війни. Ми також вдячні JCC Kraków, Centrum Wielokulturowemu w Krakowie (Багатокультурний центр у Кракові), Internationaler Bund Polska i Szlachetnej Paczce за підтримку та матеріальну допомогу. 

Дякуємо також працівницям і працівникам Театру Словацького, які від самого початку були готові нам допомагати та підтримували нас фізично та морально (ми вдячні за білети на вистави), й до того ж запропонували нам чудове місце під адресою вул. Radziwiłłowskiej 3.

Ви можете підтримати нашу діяльність роблячи пожертву на статутні цілі асоціації через збір коштів  zrzutka.pl/salamlab або безпосередньо на:

STOWARZYSZENIE LABORATORIUM DZIAŁAŃ DLA POKOJU
57114020040000310281923774

Завдяки цьому Salam Lab має можливість продовжувати свою діяльність спрямовану на допомогу біженцям, глобальну та антидискримінаційну освіту й підтримку маргіналізованих груп, через діяльність у медіа.

Zdjęcie tytułowe: Maciej Zygmunt.Najnowsze publikacje