Władze stowarzyszenia


Władze stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju wybrane podczas Zebrania Członków Założycieli z dn. 15.11.2021 r.

ZARZĄD

Karol Wilczyński – prezes Stowarzyszenia
Zuzanna Tamas – członkini zarządu Stowarzyszenia