Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia Laboratorium Działań dla Pokoju wybrane podczas Zebrania Członków Założycieli z dn. 15.11.2021 r.