Wesprzyj naszą misję

Dziękujemy, że jesteś z nami! Zachęcamy Cię do aktywnego wsparcia naszej działalności. Każda darowizna ma ogromne znaczenie i pomaga nam kontynuować naszą pracę na rzecz pokoju i dobra społecznego.

Twoja darowizna w akcji

Twoje wsparcie ma realny wpływ i przekształca się w konkretne działania, które zmieniają życia wielu ludzi. Na co przeznaczmy Twoje środki?


Konstruktywne dziennikarstwo. Twoje wsparcie umożliwia nam prowadzenie rzetelnego dziennikarstwa, podnoszącego świadomość na temat praw człowieka, mniejszości i wielokulturowości.

Programy edukacyjne. Wpłaty finansują nasze inicjatywy promujące otwartość na mniejszości i wielokulturowość w szkołach, wyposażając nauczycieli w skuteczne narzędzia edukacyjne.

Inicjowanie projektów społecznych. Darowizny pomagają nam uruchamiać i podtrzymywać projekty społeczne, które mają na celu wspieranie najbardziej narażonych społeczności.

Wsparcie mniejszości. Zapewniamy pomoc i wsparcie dla mniejszości, dbając o to, by ich głos był słyszany, a prawa chronione.

Kontynuacja działań na rzecz pokoju i rozwoju społecznego. Twoje darowizny są niezbędne, abyśmy mogli kontynuować i rozszerzać nasze wysiłki na rzecz budowania pokoju i postępu społecznego.

Pozyskiwanie materiałów edukacyjnych. Wsparcie finansowe pozwala nam nabywać niezbędne materiały edukacyjne dla naszych programów, co umożliwia lepsze prowadzenie działań edukacyjnych.

Wsparcie psychologiczne dla potrzebujących. Oferujemy niezbędne wsparcie psychologiczne potrzebującym, finansowane dzięki Twojej hojności, co przekłada się na poprawę ich jakości życia.

Projekty promujące pokój. Twoje darowizny pomagają nam rozwijać projekty, które promują pokój i zrozumienie w społeczności, przyczyniając się do budowania lepszego świata.

Dziękujemy Ci za Twoje zainteresowanie i wsparcie naszego Stowarzyszenia.

Twoja darowizna sprawia, że nasza misja staje się rzeczywistością. Razem tworzymy lepszy świat pełen pokoju i nadziei.