Fundacja Kobiety Wędrowne

Wróć

Logo Empathy Project

Kim jesteśmy?

Fundacji Kobiety Wędrowne została założona w 2018 r. jako kontynuacja wspólnych działań nieformalnej grupy kobiet z Polski i przymusowych imigrantek mieszkających w Trójmieście. Celem fundacji jest samopomoc i samoorganizacja kobiet migrujących i ich rodzin poprzez wspieranie udziału imigrantek/ów i uchodźczyń/ów w życiu publicznym, ekonomicznym i kulturalnym.

Naszą misją jest budowanie społeczności otwartych na różnorodność, gdzie wielokulturowość jest bogactwem, a synergia wypływająca ze współdziałania staje się źródłem innowacyjnych idei. W naszych działaniach kierujemy się wartościami: godność, nadzieja i szacunek.

Fundacja Kobiety Wędrowne

Co robimy?

Projekt EMPATHY włącza się kluczowe pola aktywności Fundacji Kobiety Wędrowne:

  • edukację różnych grup społecznych i zawodowych na temat migracji, uchodźstwa i integracji społecznej;
  • organizowanie samoorganizacji i samopomocy oraz samorzecznictwa kobiet i rodzin uchodźczych, w celu zapobiegania wykluczeniu ze względu na płeć, pochodzenie i wyznanie;
  • działania integracyjne w lokalnych społecznościach, na rzecz włączania osób z różnych kultur;
  • badania w działaniu wśród społeczności uchodźczych w Polsce.

Dlaczego zaangażowaliśmy się w projekt?

Islamofobia dotyka bezpośrednio osoby tworzące Fundację oraz jej współpracowniczki. Nasze dotychczasowe działania skoncentrowane były na przeciwdziałaniu wykluczeniu uchodźczyń ze względu na płeć, wyznanie i pochodzenie etniczne. Udział w projekcie jest dla nas wzmocnieniem realizacji misji Fundacji, w zakresie wspierania systemu recepcji, obsługi i integracji uchodźczyń i uchodźców z krajów muzułmańskich w Polsce.


Jaki będzie efekt naszej pracy?

Zespół Fundacji Kobiety Wędrowne we współpracy z Salam Lab odpowiada w projekcie za badania i działania edukacyjne, których efektem będzie stworzenie bazy wiedzy na temat muzułmanów w Polsce, prowadzenie kampanii społecznych oraz realizacja warsztatów edukacyjnych i integracyjnych dla pracowników samorządowych i mieszkańców lokalnych społecznościach.


Nasz zespół

Khedi Alieva

Trenerka

Pedagog, uchodźczyni z Czeczenii. Zajmuje się realizacją projektów edukacyjnych i integracyjnych oraz badaniami w działaniu wśród uchodźczyń i uchodźców w Polsce. Animuje działania samorzecznicze uchodźczyń muzułmanek w Polsce. Członkini Rady Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku. Prezeska Zarządu Fundacji Kobiety Wędrowne.

dr Dorota Jaworska

Edukatorka

Psycholog, doktor pedagogiki, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania badawcze skoncentrowane na procesach integracji społecznej i kulturowej w warunkach zmiany społecznej. Autorka książek i artykułów naukowych na temat edukacji międzykulturowej oraz integracji imigrantów i uchodźców.