Instytut Dyskursu i Dialogu (INDID)

Wróć

Logo Empathy Project

Kim jesteśmy?

Instytut Dyskursu i Dialogu jest fundacją, która postawiła sobie ambitny cel – naprawę debaty publicznej w Polsce i sprawienie, aby pluralizm, rzetelność i etyczne podejście górowały w komunikacji masowej nad „plemiennością”, fake newsami czy hejtem.

Za jedną z największych słabości współczesnej demokracji (nie tylko w Polsce) uznajemy brak prawdziwego dialogu na ważne i trudne społecznie tematy oraz otwartości na odmienne perspektywy. Zamiast tego mamy do czynienia z okopywaniem się na swoich stanowiskach i zamykaniem w tzw. „bańkach informacyjnych” oraz brakiem empatii i zrozumienia argumentów innych. Winimy za to szeroko rozumiane kanały komunikacyjne, włącznie z mediami tradycyjnymi i społecznościowymi. Właśnie dlatego prowadzimy program obywatelskiego monitoringu mediów o nazwie INDID MEDIA WATCH w celu wychwytywania i piętnowania wszelkich przejawów manipulacji, nierzetelności czy skrajnej stronniczości (propagandy). W jego ramach angażujemy dziesiątki wolontariuszy z całej Polski. Zgromadzone w ten sposób dane służą nam do opracowywania raportów, prowadzenia działalności rzeczniczej i – miejmy nadzieję – wpływania na decyzje konsumentów w zakresie częstszego korzystania z mediów rzetelnych niż nierzetelnych.


Co robimy?

W ramach projektu EMPATHY stawiamy sobie trzy cele:

  1. zbadanie dyskursu medialnego nt. islamu i muzułmanów w Polsce wraz z wychwyceniem przejawów islamofobii;
  2. zbadanie orzeczeń sądowych w zakresie przypadków przestępczości z nienawiści;
  3. stworzenie tzw. „mapy muzułmańskiej” wraz z szeroką publicystyką na temat islamu i funkcjonowania osób go wyznających w Polsce.

Dlaczego zaangażowaliśmy się w projekt?

Mówienie o islamie i muzułmanach jest ważną częścią debaty publicznej i dyskursu medialnego w Polsce. Niejednokrotne formułowanie fałszywych narracji w tym temacie, ze względu na partykularne cele – głównie polityczne, niesie za sobą kształtowanie wrogich postaw wobec osób wyznających islam. Często prowadzi to do przemocy lub nieuzasadnionych wrogich postaw wobec ludzi, którzy postanowili po prostu zamieszkać w Polsce i nie stanowią żadnego zagrożenia dla dotychczasowych mieszkańców. Projekt ma na celu rzucić wyzwanie takim postawom i dać naukowe i badawcze podłoże dla zwalczania tego typu postaw.

Każdy projekt, który dokłada swoją cegiełkę do poszerzenia wiedzy nt. ważnej części dyskursu publicznego i może jednocześnie przyczynić się do czegoś dobrego jest dla INDID interesującym wyzwaniem. Duże znaczenie w kwestii naszego zaangażowania miały tu prestiż i pozycja lidera – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – oraz profesjonalizm głównej koordynatorki projektu, Katarzyny Górak-Sosnowskiej

Filip A. Gołębiewski, prezes zarządu INDID

Jaki będzie efekt naszej pracy?

Zespół INDID odpowiada za publikację regularnych raportów z monitoringu przekazów medialnych nt. islamu i muzułmanów w Polsce i na świecie. Opublikowany zostanie także raport z badań akt sądowych w zakresie orzecznictwa w sprawach o mowę nienawiści wobec muzułmanów. Kluczowym działaniem promocyjnym będzie stworzenie mapy muzułmańskiej i szeroka publicystyka nt. islamu i funkcjonowania osób go wyznających w Polsce.


Nasz zespół

Filip A. Gołębiewski

Prezes zarządu INDID, koordynator działań ze strony INDID
f.golebiewski@indid.pl

Socjolog, innowator społeczny, działacz trzeciego sektora. Doktorant w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych Academia Rerum Socialium UMK w Toruniu. Pomysłodawca, fundator i prezes zarządu Instytutu Dyskursu i Dialogu. Pomysłodawca edukacyjnych gier planszowych („Prawopolis”, „Czwarta Władza”) i innowacyjnych aplikacji online. Zainteresowany głównie krytycznym oglądem mediów, oceną jakości debaty publicznej i analizą dyskursu, ze szczególnym uwzględnieniem ekskluzji dyskursywnej. W doktoracie bada dyskursy wokół pandemii COVID-19 w Polsce.

dr Ewa Górska

Badaczka

Doktorka nauk prawnych i kulturoznawczyni bliskowschodnia, adiunktka w Future Law Lab i w Zakładzie Socjologii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka książki „Współczesna dynamika prawa muzułmańskiego wobec problemów bioetycznych”. Naukowo zajmuje się współczesnym prawem muzułmańskim w kontekście nowych technologii oraz orientalizmem w prawie i kulturze popularnej. Interesuje ją także problematyka dyskryminacji i wykluczenia w prawie. Współpracuje z organizacjami społecznymi w Polsce i w Azji Zachodniej. Zajmuje się popularyzowaniem nauki, m.in. prowadzi podcasty „Reorient” oraz „Prawo Przyszłości”.

Marta Błażejewska

Administrator systemu wprowadzania analiz przekazów medialnych

Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w swojej pracy magisterskiej podjęła temat Funkcjonowanie Public Relations w edukacji medialnej. Prowadząc własna działalność współpracowała z Lokalną Grupą Działania „Dla Miasta Torunia” realizując projekt dla dzieci i młodzieży wykluczonej społecznie. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Czynnie uczestniczyła w tworzeniu edukacyjnej gry planszowej IV Władza oraz współtworzyła zespół odpowiedzialny za wydanie czasopisma dla lepszej debaty publicznej „Dyskurs i Dialog”.

Adriana Szaposznikow

Koordynatorka prac wolontariuszy

Socjolog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych. Naukowo od kilku lat interesuje się analizą przekazów medialnych, dyskursu oraz komunikacją społeczną. Posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń – głównie dla młodzieży, wystąpieniach publicznych oraz pracy zespołowej. Wieloletnia wolontariuszka Instytutu Dyskursu i Dialogu. Asystentka Zarządu w firmie, zajmującej się rozwojem społeczno-emocjonalnym. Żywo zainteresowana psychologią (w szczególności psychologią społeczną i psychologią zaburzeń) oraz grafiką komputerową. Certyfikowana coach.