Promigracyjne sojusze. Salam Lab w nowym projekcie


Zgodnie z naszymi planami na 2023 rok, nawiązujemy coraz więcej współprac z zewnętrznymi partnerami. Z dumą ogłaszamy, że dołączyliśmy do projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Lepszy Świat  Promigracyjne sojusze

Promigracyjne sojusze. Współpraca oddolnych inicjatyw promigracyjnych z podmiotami sformalizowanymi

Celem projektu jest zbadanie mechanizmów współpracy między oddolnymi inicjatywami działającymi w obszarze migracji i uchodźstwa w Polsce a jednostkami formalnymi, takimi jak samorząd, biznes, instytucje publiczne czy media. Wykorzystując socjologiczne i etnograficzne narzędzia badawcze, wraz ze Stowarzyszeniem Lepszy Świat, Centrum Badań Migracyjnych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz niezależnymi badaczkami i badaczami, zidentyfikowałyśmy(liśmy) motywacje do podjęcia współpracy pomiędzy tymi grupami, a także przeszkody i uprzedzenia, które pojawiają się w trakcie współdziałania.

Oprócz badań, które zostaną opracowane w postaci rekomendacji, niebawem zaproponujemy cykl warsztatów skierowanych do osób wspierających os. migrujące i uchodźcze, działających zarówno w grupach oddolnych jak i sformalizowanych.


***

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG-ta.

#Najnowsze publikacje