Szkolimy funkcjonariuszy Straży Granicznej


Ponad 50 funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wzięło udział w dwudniowym szkoleniu „Islam a kultura arabsko – muzułmańska”

Zajęcia przeprowadziła dr Magdalena El Ghamari w ramach projektu Empathy. Dwudniowe szkolenie w formule warsztatowej obejmowało szereg zagadnień związanych z tematyką bezpieczeństwa kulturowego oraz konfesyjnego.

dr Magdalena El Ghamari

Dziękujemy dr Magdalenie El Ghamari za przeprowadzenie szkolenia, a funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej za aktywny udział!

Organizacja: Joanna Sozańska, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego.
Najnowsze publikacje