Szkolimy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej


Blisko 70 żołnierek i żołnierzy WOT wzięło udział w dwudniowym szkoleniu „Islam a kultura arabsko-muzułmańska. Studium przypadku granicy polsko-białoruskiej”, które przeprowadziła dr Magdalena El Ghamari w ramach projektu Empathy

Dwudniowe szkolenie w formule warsztatowej obejmowało szereg zagadnień związanych z tematyką kulturową i religijną ze szczególnym uwzględnieniem wyznania oraz identyfikacji cudzoziemców na granicy polsko-białoruskiej. Szkolenie ukazywało perspektywę mniejszości etnicznych, religijnych oraz różnic kulturowych, które należy brać pod uwagę w czasie pełnienia służby na granicach Polski.

Dziękujemy dr Magdalenie El Ghamari za przeprowadzenie szkolenia, a żołnierkom i żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za bardzo aktywny udział!

Organizacja: Joanna Sozańska, Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego
Najnowsze publikacje