Tolerancja na stadionach. Poznaj nowy wyjątkowy projekt

fot. Marisol Grandon/DFID via Flickr, CC BY-N.C 2.0.


Czy wiesz, że na stadionie można się wiele nauczyć? Z dumą ogłaszamy, że Salam Lab jest częścią wyjątkowego projektu „Edukacja na stadionach”. Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów antydyskryminacyjnych dla młodzieży w wieku 12-16 lat w klubach sportowych.

Sport wraz z otoczeniem, w tym stadionami sportowymi, jest doskonałym nośnikiem treści i miejscem realizacji projektów edukacyjnych. Ze względu na swój ładunek emocjonalny, sport niestety jest także wykorzystywany jako miejsce ekspresji postaw ksenofobicznych i agresywnych. Bywa też narzędziem propagandy bardzo wielu systemów i ideologii.

Ale sport można wykorzystywać także w nowoczesnej edukacji. Na europejskich stadionach realizowanych jest szereg projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Wykorzystując fascynację światem profesjonalnego sportu projekty takie przekazują różnorakie treści edukacyjne, integracyjne, motywacyjne itd. Do tej pory w Polsce takie systemowe inicjatywy w zasadzie nie istnieją.

Warsztaty o tematyce różnorodności społecznej i przeciwdziałające wykluczeniu i dyskryminacji będą korzystały z nośnej siły sportu. Będą to spotkania realizowane na nowoczesnych stadionach. Materiały, których będziemy używać, wykorzystują kontekst profesjonalnej piłki nożnej. Zajęcia koncentrować się będą na dyskryminacji etnicznej: uprzedzeniach względem mniejszości narodowych, migrantów i migrantek, muzułmanów i muzułmanek oraz antysemityzmie.

Gdzie i kiedy?

W sumie w ramach projektu zorganizujemy 20 warsztatów dla 300 osób w trzech miastach Polski.

Warsztaty odbędą się między listopadem 2022 a czerwcem 2023.

Na razie potrzebujemy jednak Waszej pomocy, by zrealizować nasz projekt. Poszukujemy 6 osób, trenerów lub trenerek, do współprowadzenia warsztatów dla młodzieży. Pojedyncze warsztaty to 4 godzinne spotkania prowadzone według przygotowanego scenariusza, w ramach których odbędzie się także zwiedzanie stadionu. Każdy warsztat będzie prowadzony w składzie: 1 animator/ka młodzieżowy/a i 1 trener/ka.

Przyszli trenerzy i trenerki wezmą udział w obowiązkowym jednodniowym szkoleniu w Krakowie 29 sierpnia, podczas którego zapoznają się z materiałami szkoleniowymi. Na jesieni będą mogli współtworzyć warsztaty dla animatorów i animatorek młodzieżowych, które odbędą się w Krakowie. Następnie będą towarzyszyć animatorom i animatorkom podczas warsztatów dla młodzieży.

Szukamy osób, które:

– mają doświadczenie prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych i ta tematyka jest dla nich ważna,
– chcą rozwijać swoje umiejętności trenerskie,
– są zainteresowane sportem, zwłaszcza piłką nożną,
– lubią pracować w zespole i potrafią dzielić się swoimi umiejętnościami z innymi (będą wprowadzać animatorów i animatorki do pracy trenerskiej i współprowadzić z nimi warsztaty),
– lubią pracę z młodzieżą,
– są chętne do prowadzenia warsztatów antydyskryminacyjnych w okresie od listopada 2022 do czerwca 2023, oraz są otwarte na dalszą współpracę.

Oferujemy:

– bezpłatne jednodniowe szkolenie z prezentacją materiałów szkoleniowych,
– wsparcie doświadczonych trenerów i trenerek,
– możliwość zaangażowania się w przygotowanie zajęć dla animatorów i animatorek młodzieżowych we wrześniu (odpłatnie),
– wynagrodzenie 700 zł brutto za współprowadzenie z animatorami 4-godzinnego warsztatu,
– możliwość dalszej współpracy oraz wyjazdów zagranicę.

Jeśli to oferta dla Ciebie, zgłoś się przez nasz formularz.

***


Główny wnioskodawca projektu: Towarzystwo Sportowe Iron Man.

Partnerzy: Fundacja Internationaler Bund Polska, Salam Lab, Stowarzyszenie Żydowskie CUKUNFT, Intermezzo Ungdomsorganisasjon (Norwegia), Asociatia „Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale” (Rumunia).

Projekt jest finansowany z Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny w ramach Funduszy Norweskich.

fot. Marisol Grandon/DFID via Flickr, CC BY-N.C 2.0.

#Najnowsze publikacje