Eksperci i ekspertki ONZ: bombardowanie szkół i szpitali w Strefie Gazy to zbrodnie przeciwko ludzkości


„Populacja Gazy, z której połowa to dzieci, doświadczyła już wielu dziesięcioleci bezprawnej, brutalnej okupacji i przez 16 lat żyła pod blokadą” – stwierdzili eksperci i ekspertki Organizacji Narodów Zjednoczonych

W oświadczeniu na stronie ONZ czytamy: „Bijemy na alarm: trwa kampania Izraela skutkująca zbrodniami przeciwko ludzkości w Strefie Gazy. Biorąc pod uwagę oświadczenia izraelskich przywódców politycznych i ich sojuszników, którym towarzyszą działania wojskowe w Strefie Gazy oraz eskalacja aresztowań i zabójstw na Zachodnim Brzegu, istnieje również ryzyko ludobójstwa narodu palestyńskiego”.

„Szacuje się, że 50 000 ciężarnych kobiet w Strefie Gazy rozpaczliwie potrzebuje opieki prenatalnej i poporodowej. Osób wewnętrznie przesiedlonych w Strefie Gazy jest około milion” – informują tzw. Specjalni Sprawozdawcy i Sprawozdawczynie ONZ.

Piszemy dla Ciebie, dzięki Tobie

W obliczu rosnącej migracji ludności spowodowanej zmianami klimatycznymi, konfliktami zbrojnymi i czystkami etnicznymi, zapewnienie dostępu do rzetelnych informacji staje się kluczowym wyzwaniem. Nasze dziennikarstwo w Salam Lab jest konstruktywne, inkluzywne i wolne od uprzedzeń. Dostarczamy różnorodne perspektywy, wykraczając poza główny nurt mediów, bez wpływu korporacji czy powiązań politycznych.

Jesteśmy całkowicie niezależni, a nasza egzystencja zależy od Twojego wsparcia. Każda złotówka pomaga nam kontynuować misję dostarczania rzetelnych informacji. Twój wkład to klucz do naszej niezależności.

„Okupacja Palestyny musi się zakończyć”

W oświadczeniu przeczytamy też, że Rada Bezpieczeństwa ONZ wielokrotnie potępiała stosowanie głodu wśród ludności cywilnej jako metody prowadzenia wojny. Praktyka ta jest zabroniona na mocy międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego. Eksperci i ekspertki ostrzegli, że bezprawna odmowa dostępu do pomocy humanitarnej i pozbawianie ludności cywilnej przedmiotów niezbędnych do przeżycia również stanowią naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego.

„Nadszedł czas, aby natychmiast zaprzestać ostrzałów i zapewnić pilny i niezakłócony dostęp do podstawowych zasobów humanitarnych, w tym żywności, wody, schronienia, leków, paliwa i energii elektrycznej. Należy zagwarantować fizyczne bezpieczeństwo ludności cywilnej” – apelują sprawozdawcy i sprawozdawczynie.

„Okupacja musi się zakończyć i musi nastąpić zadośćuczynienie, restytucjai odbudowa, w celu zapewnienia pełnej sprawiedliwości Palestyńczykom i Palestynkom”.

#Najnowsze publikacje