Społeczeństwo – upowszechnianie wiedzy i kampanie społeczne

Wróć

Logo Empathy Project

W świetle badań nad mową nienawiści treści mające znamiona mowy nienawiści generowane są w polskim dyskursie głównie w Internecie, a ich odbiorcami są często młodzi Polacy. Jedną z grup najbardziej narażonych na mowę nienawiści są muzułmanie. Co więcej, młodzi ludzie bardzo szybko przyswajają treści islamofobiczne, nie postrzegając ich jako mowę nienawiści. Można przypuszczać, że jednym z powodów, dla których uważa się, że treści antymuzułmańskie nie są mową nienawiści, jest powszechna dehumanizacja muzułmanów w dominujących narracjach publicznych oraz brak osobistych kontaktów z muzułmanami. 

Celem działań w ramach pakietu „SPOŁECZEŃSTWO – upowszechnianie wiedzy i kampanie społeczne” jest nie tylko podniesienie wiedzy polskiego społeczeństwa (głównie internautów) na temat islamu i islamofobii, ale również zapewnienie kontrnarracji o islamie i muzułmanach. 

Planowane efekty prac:

  • kampania społeczna online, 
  • podcasty oparte na formule dziennikarstwa obywatelskiego;
  • warsztaty gotowanie bez granic (6). 

Zasięg mediów społecznościowych: 150 tys. użytkowników. 

Organizacje realizujące:
Instytut Dyskursu i Dialogu (lider), Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, Fundacja Kobiety Wędrowne, Salam Lab


Do pobrania

Wkrótce 

Aktualności 


W przypadku pytań dotyczących pakietu SPOŁECZEŃSTWO, prosimy o kontakt z mgr Filipem Gołębiewskim (f.golebiewski@indid.pl).