Skip to content Skip to footer

Tunezja: siły bezpieczeństwa aktywnie prześladują osoby LGBT+ uczestniczące w protestach

„Nie czuję się bezpiecznie, nawet w moim mieszkaniu” – mówi Rania Amdouni, 26-letnia aktywistka queer. „Policja szukała mnie w mojej okolicy. Moje życie jest zagrożone, a moje zdrowie psychiczne się pogarsza. Ludzie patrzą na mnie na ulicy i nękają mnie w Internecie”.

Rania przyznała, że ​​otrzymała wiadomość online mówiącą: „Znajdziemy cię na protestach i będziemy cię terroryzować”.

Jak wynika z badań Human Right Watch, tunezyjskie siły bezpieczeństwa regularnie prześladują i atakują protestujących, w tym aktywistów na rzecz praw osób LGBT+. Ataki na mniejszości członków mniejszości seksualnych obejmują arbitralne aresztowania, napaści, groźby gwałtu i morderstwa oraz odmowę dostępu do pomocy prawnej czy medycznej. Osoby wznoszące tęczowe flagi podczas protestów w Tunezji są specjalnie wyciągane z tłumu, zatrzymywane bez postawienia zarzutów, a często torturowane.

W kraju zdarzają się także publiczne ujawnienia nazwisk osób LGBT+, którym towarzyszy nawoływanie do nienawiści i przemocy wobec nich.

„Władze tunezyjskie powinny zbadać zarzuty policyjnej przemocy wobec aktywistów i natychmiast zwolnić i wycofać wszystkie oskarżenia przeciwko demonstrantom z powodu ich pokojowego gromadzenia się, orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej” – czytamy w oświadczeniu organizacji Human Rights Watch, która powołała się na podpisaną przez Tunezję Kartę Afrykańską wzywającą do poszanowania praw człowieka.

Co sądzicie na ten temat? Czy sytuacja osób LGBT+ i praw człowieka może się zmienić na lepsze w Tunezji i Afryce Północnej?

Dane rejestrowe

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju

ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
31-065 Kraków
NIP: 6772471257
REGON: 520484716

 

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju jest wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Numer w ewidencji stowarzyszeń zwykłych: 191.

Data wpisu do ewidencji: 17.11.2021 r.

Adres korespondencyjny

Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju

ul. Elizy Orzeszkowej 10/17
31-065 Kraków
kontakt@salamlab.pl

Numer konta bankowego

57 1140 2004 0000 3102 8192 3774 (mBank)

IBAN: PL57 1140 2004 0000 3102 8192 3774

SWIFT/BIC: BREXPLPWMBK

Salam Lab ◆ Laboratorium Pokoju. Wszelkie prawa zastrzeżone.